Detail projektu

Synchronizace řízení běhu více DC motorů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Současný trend v konstrukci strojů je zvyšování produktivity práce při snižování stávajících výrobních nákladů. Možným postupem je použití redundantní aktuace. Základním prvkem redundantního aktuátoru je dvojice pohonů. Podstatou tohoto projektu je navrhnout, simulačně ověřit a následně realizovat synchronní řízení dvou stejnosměrných motorů s ohledem na ekodesign v konstrukci výrobních strojů.

Označení

FSI-J-11-39

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vetiška Jan, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Holub Michal, Ing., Dipl.-Ing, Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

ÚAI-odbor automatizace
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O. Particle Swarm Optimization Technique Applied To Image Recognition Using Delta Robot. In Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, ČR: Brno University of Technology VUT Press, 2011. p. 67-72. ISBN: 978-80-214-4302-0. ISSN: 1803-3814.
Detail