Detail projektu

Návrh experimentálního standu pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Podstatou řešení projektu je návrh posuvové osy s kuličkovým šroubem a zdvojenými pohony, na které bude ověřována energetická náročnost, přesnost najetí do polohy a navržené řízení pohonů. Tyto hodnoty budou porovnány s konvenčním řešením, tj. kuličkový šroub + matice - pohon a určena vhodná aplikace nekonvenčního návrhu.

Označení

FSI-J-11-16

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sýkora Jan, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Holub Michal, Ing., Dipl.-Ing, Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Tůma Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Vetiška Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. SIMULATION OF LINEAR AXIS WITH BALL SCREW AND PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. Special Issue, p. 1-4. ISSN: 1805-0476.
Detail

BLECHA, P.; HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M. Device for electric power measurement at machine tools. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. special issue, p. 1-6. ISSN: 1805-0476.
Detail

HOLUB, M.; TŮMA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; SÝKORA, J.; SELINGEROVÁ, S.: Exp_osa; Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/317. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265. (funkční vzorek)
Detail

TŮMA, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: VOT v1.0; Software pro vyhodnocení opakovatelnosti najetí posuvových os. VUT v Brně, FSI. Technická 2/ 616 69, Brno UVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1257. (software)
Detail