Detail projektu

Studium a predikce komplexních slinovacích procesů pokročilých keramických materiálů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Moderní slinovací metody, jako jsou např. dvojstupňové beztlaké slinování a Spark Plasma Sintering, umožňují přípravu pokročilých keramických materiálů s vysokou konečnou hustotou a malými zrny. Mechanismus slinování konvenčními postupy je v literatuře popisován např. pomocí metody Master Sintering Curve. Cílem této práce bude modifikovat tuto metodu tak, aby bylo s její pomocí možné popsat a predikovat i výše zmíněné moderní metody slinování pokročilých keramických materiálů.

Označení

FSI-J-11-8/1092

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

POUCHLÝ, V.; MACA, K.: MSS Construction; MSS Construction - Software for fast construction of 3D Master Sintering Surface and for densification prediction in case of pressure assisted sintering. VUT-FSI Technická 2 616 69 Brno Odbor Keramiky a Polymerů místnost A4/118a tel: +420 541143344. URL: http://ime.fme.vutbr.cz/Files/Software/MSSconstruction.exe. (software)
Detail