Detail projektu

Snížení energetické náročnosti malých elektrických strojů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2014

O projektu

Základní myšlenka, která vede k výzkumu a vývoji je snížení ztrát a zvýšení účinnosti malých elektrických strojů. Dosud je jejich konstrukce a výroba ovlivněna především funkčností, cenou a základními požadavky zákazníků, nebývá přihlíženo k výše uvedeným parametrům. Cílem projektu je výzkum a vývoj malých elektrických strojů, které by měly dosáhnout lepších - optimálnějších parametrů především v oblasti ztrát a účinnosti. Předpokládá se optimalizace magnetických obvodů, možnost použití nových nebo jiných materiálů a technologií.

Označení

FEKT-S-11-9

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Deeb Ramia, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Dostál Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Grmela Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Hvězda Jindřich, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Kurfűrst Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Mach Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Šmídková Alena
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

DOSTÁL, L. Návrh nadproudové spouště jističe s využitím MKP. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

HÁJEK, V.; MACH, M. Starter-Generator. In EVER 2014 Ecological Vehicles and Renewable Energies, International Forum and Conferences. Monte Carlo: 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-3786-8.
Detail

DEEB, R. Calculation of Eddy Current Losses in Permanent Magnets of Servo Motor. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

DEEB, R. Analysis of Magnetic Field in Permanent Magnet Servo Motor. Advanced Numerical Modelling. Warsaw: Electrotechnical Institute, 2011. p. 73-74. ISBN: 978-83-61956-02-0.
Detail

DOSTÁL, L.; VALENTA, J.; MAKKI, Z. DEPENDENCY OF THE TEMPERATURE RISE ON A SCREW CONNECTION OF A CIRCUIT BREAKER. In XIXth Symposium on Physics of Switching Arc. 1. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology and OEZ Letohrad, 2011. p. 161-164. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

VETIŠKA, V. MERS obvod pro korekci učiníku. In Student EEICT 2011- vol 2. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

MACH, M.; HÁJEK, V. Three Phase Induction Motor Connected to Single Phase Grid. In 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 6th joint Croatian-Slovak Conference EDPE 2013. 2013. p. 208-211. ISBN: 978-953-56937-8-9.
Detail

HÁJEK, V.; VÍTEK, O.; MACH, M. Brushless Alternator in Automotive Applications. In 2013 Eighth International Conference and Exhibition on Ecological Vehicles and Renewable Energies. 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-5270-3.
Detail

DOSTÁL, L. Analysis of temperature on the rotary breaking system of a molded case circuit breaker at nominal current and overload. In XXTH SYMPOSIUM ON PHYSICS OF SWITCHING ARC Invited Lectures and Contributed Papers. 1. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology and OEZ Letohrad, 2013. p. 122-125. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Design of Cooling System of Permanent Magnet Servo Motor. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 205-209. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

MACH, M.; HÁJEK, V. Impact of Magnetic Circuit Steel Grade on Single-Phase Induction Motor Efficiency. In Proceedings of the 14th International Scientific Conferece Electrical Power Engineering 2013. Ostrava: 2013. p. 259-262. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Prediction of Eddy Current Losses of Surface Mounted Permanent Magnet Servo Motor. In Proceeding of XX. International Conference on Electrical Machines. Marseille, France: Curran Associates, Inc., 2012. p. 1797-1802. ISBN: 978-1-4673-0142-8.
Detail

MACH, M.; HÁJEK, V. Nonlinear Dynamic Model of Permanent Magnet DC Motor. In Conference Proceeding of the XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Šlapanice: 2012. p. 100-103. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

HUZLÍK, R.; ONDRŮŠEK, Č.; VETIŠKA, V. Utilization of Magnetic energy recovery switch for compensation of reactive power. In Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2012 International Symposium on. Sorrento: 2012. p. 1290-1294. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č. Změna materiálu magnetů včetně parametrické optimalizace povrchu magnetu v závislosti na požadovaných výstupních parametrech stroje. Brno: 2012. s. 1-72.
Detail

SKALKA, M.; KURFÜRST, J. Pulsating Torque and Electromagnetic Field Analysis of the Induction Machine. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

SKALKA, M.; KURFÜRST, J. Pulsating Torque Measurement of the Induction Machine with Squirrel Cage. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

MACH, M.; GRMELA, P.; HÁJEK, V. Permanent magnet DC motor re-design by FEMM. In Joint Conference on Electromotion/IEEE Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (id 19487). 2011. p. 684-687. ISBN: 978-1-4673-5002-0.
Detail

DEEB, R. Temperature Optimization of PM Servo Motor. In Proceedings of the 18th Conference EEICT. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 143-147. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

MACH, M. Induction Motor Efficiency Improvement by Core Lengthening. In Student EEICT, Proceedings of the 18th conference, volume 3. 2012. p. 172-176. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

DOSTÁL, L.; MEJZLÍK, T. Diagnosis of heat loss in the molded case circuit breaker contacts in nominal current. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 911-915. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Comparison of 2D and 3D FEM Analysis of the Magnetic Field in PM Servo Motor. Academic Journals, 2012, vol. 72, no. 4, p. 297-309. ISSN: 1897-0737.
Detail

CIPÍN, R.; SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č.; KURFÜRST, J. Harmonic Reduction in Induction Machine Using Slot Wedges Optimization. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. 2012. p. 1252-1257. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

DEEB, R. Analysis of Magnetic Field in PM Servo Motor. PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE, 2012, vol. 2012, no. 258, p. 157-165. ISSN: 0032-6216.
Detail

KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; SKALKA, M.; DUROŇ, J. Design of the PM machine and Optimal Shape of Magnets in Terms of Used Magnet Material. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. Brno: 2012. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

KURFÜRST, J.; SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č. Simulation Results and Optimization Techniques of The High Speed Machine. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. Brno: 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

SKALKA, M.; KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č. The Influence of the Broken Rotor Bars on the Transient Run-up of Induction Machine. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

VESELKA, F.: EBU 23-26 CA; Úhlová bruska EBU 23-26 CA s inovovaným sběrným ústrojím. Narex s.r.o., Chelčíckého 1932, 4701 Česká Lípa. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

DOSTÁL, L.; VALENTA, J.: Rychlozkratovač; Funkční vzorek pro odbuzení permanentního magnetu rychlozkratovače. Laboratoř elektrických přístrojů. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

VESELKA, F.: MP03; Modelové zařízení pro testování parametrů rotorů s čelními uhlíkovými komutátory. Laboratoř elektrických strojů UVEE, FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

DOSTÁL, L.; VALENTA, J.: Snímací základna; Funkční vzorek na měření polohy kontaktů moderního elektrického jističe při elektrickém zkratu do 25 kA. Laboratoř elektrických přístrojů. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

VESELKA, F.: GB 112L; Dynamo GB 112L s komplexně inovovaným sběrným ústrojím. EM Brno s.r.o. Jílkova 124 615 32 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

HÁJEK, V.; KUCHAŘ, L.; VÍTKOVÁ, E.: P2SZ; Stejnosměrný motor průměr 80 mm ( funkční vzorek). ATAS Náchod, a.s. VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

VESELKA, F.: MB 132M; Motor MB 132M s komplexně inovovaným sběrným ústrojím. EM Brno s.r.o. Jílkova 124 615 32 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

HÁJEK, V.; MACH, M.; ŠVORC, J.: S2C; Stejnosměrný motor průměr 60 mm. APS, a.s. Světlá nad Sázavou. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

HÁJEK, V.; MACH, M. , ZELENKA, K.; KŮST, J.; VÍTEK, O.: Jednofázový asynchronní motor; Asynchronní motor jednofázový 200 W, 230 V, s upraveným magnetickým obvodem pro analýzu ztrát. VUT v Brně, FEKT ATAS Náchod. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

HÁJEK, V.; VÍTEK, O.; MACH, M.; KŮST, J.; ZELENKA, K.: Trojfázový asynchronní motor; Asynchronní motor trojfázový 250 W, 400 V s upraveným magnetickým obvodem. VUT v Brně, FEKT ATAS Náchod. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, V.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.: MERS_v1; MERS obvod s řízením. UVEE, kancelář A3-732. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

HÁJEK, V.; KUCHAŘ, L.; VÍTKOVÁ, E.: P2SZ; Stejnosměrný motor průměr 80 mm (prototyp). ATAS elektromotory Náchod a.s.. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (prototyp)
Detail