Detail projektu

Inovace laboratorní výuky klasické elektroinstalace, bleskosvodu a přepěťových ochran

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Cílem projektu je inovace a rozšíření výuky klasické elektroinstalace v předmětu Projektování silových a datových rozvodů. Jedná se o vzdělávací předmět určený pro více studijních oborů a jeho hlavní náplní je studium klasické elektroinstalace v obytných a průmyslových objektech. V souvislosti s tím je třeba seznámit studenty prezenční a kombinované formy studia také s problematikou výpočtu bleskosvodů a přepěťových ochran. V rámci projektu budou vytvořeny laboratorní pracoviště a výukové pomůcky pro přednášky a počítačová cvičení, ve kterých se studenti naučí dimenzování bleskosvodu a dále principy a návrh chránění před přepětím pomocí svodičů a přepěťových ochran. V rámci projektu bude dále rozšířeno a inovováno stávající laboratorní vybavení předmětu tak, aby odpovídalo současnému standardu.

Označení

2465/2012/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novotný Jan, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - nezadáno)
Khisamutdinov Nail, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - nezadáno)
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - nezadáno)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2012-01-01 - nezadáno)