Detail projektu

Inovace předmětu Teorie rádiové komunikace pro prezenční a kombinovanou formu studia

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Označení

2587/F1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2012-01-01 - nezadáno)