Detail projektu

Moderní programovací techniky ve stavebním inženýrství

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Označení

2933/2011/F1a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Macur Jiří, doc. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Model evakuace tunelu metra I.D. In Sborník abstraktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017. JUNIORSTAV. Brno: 2017. s. 1-14. ISBN: 978-80-214-5473-6. ISSN: 1190-1535.
Detail