Detail projektu

Inovace a rozvoj laboratoří pro modelování proudění ve vodohospodářských objektech a systémech

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Označení

606/2011/Ab

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šulc Jan, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (28.02.2011 - nezadáno)
Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.02.2011 - nezadáno)
Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.02.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav vodních staveb
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)