Detail projektu

Moderní transformace signálů a jejich začlenění do výuky

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Projekt je zaměřen na doplnění výuky o transformace jedno i vícerozměrných signálů. Formou nově vytvořených interaktivních webových appletů si studenti budou moci osvojit principy transformací již zaběhlých, jako jsou transformace fourierovského typu, Z-transformace a vlnkové transformace, ale také transformací zcela nových, v předmětu Číslicové zpracování signálů dosud neprobíraných. Cílem projektu je také rozšíření skript, které bude obsahovat teoretické pozadí zmiňovaných transformací v ucelené podobně.

Označení

1424/G1/2011

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Průša Zdeněk, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - nezadáno)
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - nezadáno)
Vymazal Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (01.01.2011 - nezadáno)