Detail projektu

Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT

Období řešení: 01.03.2012 — 28.02.2015

Označení

CZ.1.07/2.2.00/28.0062

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.10.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.10.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)
- plně financující (2012-03-01 - 2015-02-28)

Výsledky

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J. Zavádění simulačního programu OPNET IT Guru do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky. In Workshop Společných aktivit VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT - EDU ICT 2013. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 6-12. ISBN: 978-80-248-2962-3.
Detail

ZEMAN, V. Techniky protichybového zabezpečení v digitální komunikaci pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Brno: UTKO, FEKT, VUT v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-5128-5.
Detail

KOMOSNÝ, D. Praktický výklad teorie operačních systémů pro integrovanou výuku VUT a VSB-TUO. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-87. ISBN: 978-80-214-4825-4.
Detail

JEŘÁBEK, J. Laboratorní výuka předmětu Komunikační technologie v prostředí OPNET IT Guru. In Workshop společných aktivit VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT – SaKS 13. 2013. s. 16-20. ISBN: 978-80-214-4832-2.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Telekomunikační technika pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-107. ISBN: 978-80-214-4870-4.
Detail

JEŘÁBEK, J. Internet Protocol verze 6 v předmětu Pokročilé komunikační techniky. In International Workshop wRTT 2014: Užití elektrotechniky a informatiky v komunikačních systémech. 2014. s. 26-29. ISBN: 978-80-01-05539-7.
Detail

ŠKORPIL, V.; ENDRLE, P.; KAPOUN, V. Services of Telecommunication Networks for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO. Brno: VUT Brno, 2015. p. 1-252.
Detail

ŠKORPIL, V.; KAPOUN, V.; VYCHODIL, P. Konvergence v telekomunikacích pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-84.
Detail

ŠKORPIL, V.; VYCHODIL, P.; KAPOUN, V. Metody přenosu a spojování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-84.
Detail

ŠKORPIL, V.; KAPOUN, V.; VYCHODIL, P. Efektivní využití přenosu informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-105.
Detail

VRBA, K.; HANÁK, P. Vybrané problémy konstrukce elektronických přístrojů pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Vybrané problémy konstrukce elektronických přístrojů pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. Technická 12, 616 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, UTKO, 2014. s. 1-110. ISBN: 978-80-214-5071-4.
Detail

ČÍKA, P. Přenos a komprese audio-video dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO (skripta). 2014. ISBN: 978-80-214-5061-5.
Detail

ČÍKA, P. Zpracování multimediálních dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO (skripta). 2014. ISBN: 978-80-214-5062-2.
Detail

KUBÍČEK, M. Úvod do problematiky obvodů FPGA pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Technická 12, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-120.
Detail

VRBA, K.; KUBÁNEK, D. A/D a D/A převodníky pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. A/D a D/A převodníky pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-115.
Detail

KOTON, J. Aktivní prvky datových sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-94. ISBN: 978-80-214-5066-0.
Detail

KOTON, J. Hardware of Computer Networks for Joint Teaching Programme of BUT and VSB-TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-158. ISBN: 978-80-214-5068-4.
Detail

KOTON, J.; VRBA, K. Filtrační analogové obvody pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 2014. s. 1-147. ISBN: 978-80-214-5067-7.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N. Analog Technology for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO. 2014. p. 1-170.
Detail

ŠTEFFAN, P. Návrh systémů s digitálními integrovanými obvody a mikroprocesory pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Návrh systémů s digitálními integrovanými obvody a mikroprocesory pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. První. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. ISBN: 978-80-214-5072-1.
Detail

ČÍŽ, R. Principy modulací a přenosu sdělovacích signálů pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Principy modulací a přenosu sdělovacích signálů pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-140. ISBN: 978-80-214-5117-9.
Detail

ČÍKA, P.; ŠKORPIL, V. Robust Image Watermarking Based on 2D-WHT and SVD. In Advances in Electrical and Computer Engineering. Atény: WSEAS Press, 2015. p. 134-137. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

NOVOTNÝ, V. Mobilní komunikační sítě a služby v all-IP prostředí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO - učebnice. Mobilní komunikační sítě a služby v all-IP prostředí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-113. ISBN: 978-80-214-5129-2.
Detail

NOVOTNÝ, V. Pevné a bezdrátové síťové technologie pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO - učebnice. Pevné a bezdrátové síťové technologie pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-87. ISBN: 978-80-214-5120-9.
Detail

NOVOTNÝ, V. Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO - učebnice. Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-73. ISBN: 978-80-214-5119-3.
Detail

ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Ochrana informací šifrováním pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Brno: UTKO, FEKT, VUT v Brně, 2015.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Přenos dat a kódování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-107. ISBN: 978-80-214-4827-8.
Detail