Detail projektu

Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu

Období řešení: 01.05.2010 — 31.12.2012

O projektu

Vyvinout proces na tvorbu fyzikálního modelu dýchacího traktu a experimentálně objasnit dynamiku chování částic v oscilujícím reversibilním turbulentním proudění.

Popis anglicky
To develop a process to manufacture physical model of respiratory tract and to elucidate experimentally dynamics of particles in oscillating reversible turbulent flow, namely the charakter of particles behaviour in near-wall region and their deposition

Klíčová slova
částice, transport, depozice, turbulence

Klíčová slova anglicky
Particles; Transport; Deposition; Turbulence

Označení

OC10052

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.05.2010 - 31.12.2012)

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- příjemce (01.05.2010 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST
- částečně financující (2010-05-01 - 2012-12-31)

Výsledky

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Particle Motion in a Realistic Human Airway Model under Steady and Cyclic Flows. In 24th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, PROCEEDINGS. 1. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2010. p. 57-63. ISBN: 978-80-87117-07-1.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW, 2012, vol. 2012, no. 35, p. 84-92. ISSN: 0142-727X.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. SOME ASPECTS OF PARTICLE MOTION UNDER CYCLIC FLOW IN REALISTIC HUMAN AIRWAY MODEL. In Proceedings of the 21st International Symposium on Transport Phenomena, Kaohsiung, Taiwan. 1. Taiwan: National Kaoshiung University of Applied Sciencies, 2010. p. 1-8. ISBN: 978-986-6184-25-3.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOL DEPOSITION IN A REALISTIC LUNG MODEL. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2011, vol. LVI, no. 3/2010, p. 109-114. ISSN: 1210-0471.
Detail

FUSEK, M. CIRDA 1.0 (software for Comparison of IRregularly sampled DAta). 2011.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. STUDY OF CYCLIC AND STEADY PARTICLE MOTION IN A REALISTIC HUMAN AIRWAY MODEL USING PHASE-DOPPLER ANEMOMETRY. In International conference Experimental Fluid Mechanics 2010 Conference Proceedings Volume 1. EPJ Web of Conferences. 1. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. p. 252-262. ISBN: 978-80-7372-670-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; VALÁŠKOVÁ, Š.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. MEASUREMENT OF FIBER DEPOSITION IN A MODEL OF HUMAN LUNGS. SBORNÍK XIII. VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ AEROSOLOVÉ SPOLEČNOSTI PROCEEDINGS OF 13TH ANNUAL CONFERENCE OF THE CZECH AEROSOL SOCIETY. Třeboň: Česká aerosolová společnost, 2012. p. 47-48. ISBN: 978-80-86186-40-5.
Detail

BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Analysis of fiber deposition using automatic image processing method. In International Conference Experimental Fluid Mechanics 2012 Conference proceedings. EPJ Web of Conferences. FRANCE: E D P SCIENCES, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

LÍZAL, F.; ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Study of aerosol deposition in a realistic model of human lungs - conference poster. 18th Congress of International Society for Aerosols in medicine ISAM 2011, June 18-22 2011, Rotterdam, Netherlands: 2011. p. 1 (1 s.).
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows. Oxford, United Kingdom: Elsevier Inc., 2012. p. 84-92.
Detail

MAUDER, T.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. STATISTICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ DAT TRANSPORTU ČÁSTIC AEROSOLU PŘI CYKLICKÝCH PODMÍNKÁCH. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2/2011, s. 156-162. ISSN: 1210-8022.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Power Spectral Density of Velocity Fluctuations Estimated from Phase Doppler Data. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 1. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2011. p. 219-226. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; FORMAN, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Respiratory airflow in human upper airways. Manchester: European Aerosol Assembly, 2011. p. 1 (1 s.).
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Numerical simulation of air flow in a model of lungs with mouth cavity. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Jičín: Technical University of Liberec, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Development of a realistic human airway model. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, 2012, vol. 226, no. H3, p. 197-207. ISSN: 0954-4119.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; LÍZAL, F.; ELCNER, J. COMPARISON OF PARTICLE-LADEN AIR FLOW IN REALISTIC AND SEMI-REALISTIC MODEL OF HUMAN AIRWAYS. 9th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modeling and Measurements. Thessaloniki, Greece.: European Research Community on Flow Turbulence and Combustion, 2012. p. 1-6.
Detail

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; LIPPAY, J.; HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; JÍCHA, M. Aerosol Transport in a Model of Human Lungs. In Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings Volume 1. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2011. p. 281-288. ISBN: 978-80-7372-784-0.
Detail

LÍZAL, F.; FUSEK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Application of statistical methods in human airway flow analysis. In 9th International Conference on Advances in Fluid Mechanics - Advances in Fluid Mechanics IX. WIT Transactions on Engineering Sciences. Ashurst, Southampton, UK: WIT Press, 2012. p. 571-583. ISBN: 9781845646004. ISSN: 1743-3533.
Detail

FUSEK, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J. Statistical Methods for Airflow Analysis in a Human Airways Model. In MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. p. 445-450. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Investigation of air flow in idealized model of human respiratory tract. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 43-46. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M. Experimental study of aerosol transport in semi-realistic human airway model. European Aerosol Conference 2012 (EAC 2012). Granada, Spain: University of Granada, 2012. p. 1 (1 s.).
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; ELCNER, J.; LÍZAL, F.; Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 302640, patent. Praha (2011)
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.: model plic Brno 3; Semirealistický segmentový model plic pro studie transportu aerosolu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

LÍZAL, F.: FLUO1.0; FLUO 1.0 Software na korekci a vyhodnocení fluorescenčních spekter. http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vyzkum. (software)
Detail