Detail projektu

Laboratoř tepelných soustav v budovách

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Označení

FRVŠ 727/2011 Aa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Charvát Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)