Detail projektu

Aplikace digitálních technologií pro návrh, výrobu a hodnocení zakázkových ortotických a protetických pomůcek

Období řešení: 01.04.2011 — 31.12.2013

O projektu

Projekt je zaměřen na aplikaci digitálních technologií při návrhu, výrobě a hodnocení zakázkových ortotických a protetických pomůcek. Předpokládá se využití moderních digitálních metod návrhu zakázkových ortéz a protéz (3D digitalizace, zpracování CT/MRI dat, počítačové modelování), jejich výroby (NC obrábění, radip prototyping) a funkčního hodnocení (biomechanické metody - kinematická a dynamická analýza). Výsledkem projektu je ověřený dokumentovaný procesní postup aplikace digitálních technologií v zakázkové ortotice a protetice a funkční vzorky zhotovené touto technologií.

Popis anglicky
A project is focused on an application of digital technologies for design, manufacturing and assessment of custom-made orthotic and prosthetic devices. The project involves modern design methods of custom-made orthoses and prostheses (3D digitizing, processing of CT/MRI data, computational modelling), manufacturing methods (NC machining, rapid prototyping) and clinical assessment (biomechanical methods - kinematic and dynamic analysis). Results of the project are represented by verified documented process of digital technology application in the special field of custom-made orthotics and prosthetics and manufactured custom-made devices with utilization of this technology.

Klíčová slova
digitální technologie, ortotický, protetický, postup, CT/MRI

Klíčová slova anglicky
digital technology; orthotics; prosthetics; CAD/CAM; process

Označení

FR-TI3/388

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rosický Jiří, Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.04.2011 - 31.12.2013)
Paloušek David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2011 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav konstruování
- spolupříjemce (01.04.2011 - 31.12.2013)
ING corporation, s.r.o.
- příjemce (01.04.2011 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- částečně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KOUTECKÝ, T.; ZATOČILOVÁ, A.; JANDA, M. 3D Digitalization Of The Human Body For Use In Orthotics And Prosthetics. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 72, p. 1000-1005. ISSN: 2010-376X.
Detail

KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; STOKLÁSEK, P.; ROSICKÝ, J.; TEPLÁ, L.; PROCHÁZKOVÁ, M.; SVOBODA, Z.; KREJCI, P. The biomechanics of Cycling with Transtibial Prosthesis: A Case Study of a Professional Cyclist. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2013, vol. 84, no. 72, p. 390-396. ISSN: 2010-3778.
Detail

PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; NÁVRAT, T. Pilot study of the wrist orthosis design process. RAPID PROTOTYPING JOURNAL, 2014, vol. 20, no. 1, p. 27-32. ISSN: 1355-2546.
Detail

MINAŘÍKOVÁ, O.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D. Design of upper limb assistive device. Pracovni Lekarstvi, 2012, vol. 64, no. 2-3, p. 92-98. ISSN: 0032-6291.
Detail

PALOUŠEK, D.; LUX, M., ROSICKÝ, J.; Vysoke uceni technicke v Brne, Brno, cz ING corporation, spol. s r.o., Frydlant nad Ostravici, CZ: Manuálně nastavitelná protéza prstu horní končetiny. 25369, užitný vzor. (2013)
Detail

KOUTNÝ, D.; VÁVRA, J.: KAFO_1; Koleno – kotníková ortéza s hydraulickým kolenním kloubem. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, A4/514. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=277. (funkční vzorek)
Detail

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; RANUŠA, M.; VRÁNA, R.; SABO, K.; URBAN, F.: 3DOS-UK-2; 3D laserový skener. laboratoř č. A4/516 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1759. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; BRADA, M.: Rhino Head 01; Skript pro měření deformací lidské hlavy. místnost A4/516 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=271. (software)
Detail

KOUTNÝ, D.; KOPECKÝ, M.: TRB01; Transtibiální protéza. místnost A4/514 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=278. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; KREJČÍ, P.; LUX, M.: RR_01; Robotická ruka. místnost A4/516 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=270. (funkční vzorek)
Detail