Detail projektu

Horkovzdušný energetický systém pro kombinované chlazení elektrolytických van při výrobě hliníku a výrobu elektrické energie

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Projekt sleduje záměr vyvinout a pro tržní uplatnění připravit nový cenově dostupný a ekonomicky zajímavý produkt, který umožní zefektivnit proces elektrolytické výroby hliníku a současně pokrýt část vlastní spotřeby elektrické energie. Chlazení elektrolytických van turbosoustrojím umožní zkrácení výrobního cyklu hliníku a současná výroba elektrické energie významně přispěje ke snížení podílu nakupované el.energie

Popis anglicky
The project follows an intention to develop and prepare affordably priced and economically interested product which will increase efectivity of aluminium electrolytic production and simultaneously to cover part of self-consumption of electricity. The cooling an electrolysis cells by means of turbo generator will make possible reducing of aluminium production cycle and generated electricity will significantly contribute to reducing of purchased electricity share.

Klíčová slova
hnací jednotka, turbogenerátor, zařízení

Klíčová slova anglicky
Power unit; turbo generator; unit

Označení

FR-TI3/551

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kolek Jiří, Ing. - hlavní řešitel
Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

EÚ-odbor energetického inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)
Ing. Jiří Karban - EL-INSTA
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)