Detail projektu

Green cement and environmental friendly concrete product: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě ekologicky šetrných beotnů v ČR

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2013

O projektu

Green cement and environmental friendly concrete product: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě ekologicky šetrných beotnů v ČR

Popis anglicky
Green cement and environmental friendly concrete product: Development and technical support to the introduction of new types of cements with lower environmental and economic demands of complex applications in the manufacture of environmentally friendly concrete in the CR

Označení

FR-TI2/350

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- částečně financující (2010-06-01 - 2013-12-31)

Výsledky

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D. Modul pružnosti betonů obsahujících práškové příměsi. In IX. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltoviny MALTOVINY 2010. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. s. 94-98. ISBN: 978-80-214-4204-7.
Detail

HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K. Comparison of static elasticity modulus of Conventional and Self-Compacting Concrete. Italy: L.E.G.O. spa, 2011. p. 1-8.
Detail

HELA, R.; JAROLÍM, T. Vliv směsných cementů, zejména vápencových, na reologické vlastnosti cementových past. tzbportal.sk, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1338-3418.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L. High strength concrete with carbon nanotubes. In New Development in Structural Engineering & Construction. Siamak Yazdani, Amarjit Singh. Honolulu, Hawai: 2013. p. 583-587. ISBN: 981-07-5354-3.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. Konstrukce, 2013, roč. 5, č. 10, s. 48-51. ISSN: 1213-8762.
Detail

HELA, R. Betonové průmyslové podlahy. Stavebné hmoty, 2011, roč. 7, č. 3., s. 48-52. ISSN: 1336-6041.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Properties of new types of Portland-limestone cement and Portland-composite cement (green cement) and verification of their applicability for concrete production. In ZAGADNIENIA MATERIALOWE W INZYNIERII LADOWEJ. Krakow: Dzial Poligrafii Politechniki Krakowskiej, 2011. p. 138-148. ISBN: 978-83-7242-607-9.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Ověření odolnosti betonů z vápencových cementů vůči agresivním prostředím. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Jozef Junák, Nadežda Števulová, Adriana Eštoková, Alena Sičáková. KOŠICKÁ BELÁ: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, 2011. s. 181-186. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; SEDLÁK, P. Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích. In 8. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. kolektiv autorů. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 54-61. ISBN: 978-80-86604-54-1.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Durability of light-weight expanded clay aggregate concrete. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2011, vol. 1, no. 1, p. 390-395. ISSN: 2010-3778.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Durability of light-weight expanded clay aggregate concrete. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 1, no. 1, p. 390-395. ISSN: 2010-376X.
Detail

HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K. Verification of Rheological and Mechanical Properties of Green Concrete with Blended Limestone Cement. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 2011, vol. 04, no. 06, p. 789-792. ISSN: 0974-5904.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.; HELA, R.; VÁLEK, J. Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem. In Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace. Ing. Libor Sitek, Ph.D., Ing. Michal Zeleňák. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. s. 25-37. ISBN: 978-80-86407-23-4.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; DORAZILOVÁ, I.; HORÁK, O.; SEDLÁK, P. Vlastnosti betonů s GREEN cementy. In Konference s mezinárodní účastí 18. Betonářské Dny 2011. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Ing. Hana Šrůmová, MBA. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2011. s. 285-290. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. “Green Cement“ reducing of CO2 emissions in the cement industry – Eco friendly housing. Seoul, South Korea: KSPE and Springer 2011, 2011. p. 1-5.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HORÁK, O.; DORAZILOVÁ, I. Využití "Green" cementů ve stavebnictví. In 18. Betonářské dny - Sborník ke konferenci. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2011. s. 527-530. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

SITEK, L.; FOLDYNA, J.; MARTINEC, P.; ŠČUČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Use of pulsating water jet technology for removal of concrete on repair of concrete strucutres. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2011, vol. 4, no. 6, p. 235-242. ISSN: 1822-427X.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 130-135. ISSN: 1335-0285.
Detail

DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T. Portland-limestone cement and portland-composite cement (Green cement") - properties and applicability for concrete production. In 18. Internationale Baustofftagung IBAUSIL. Dr.-Ing.H.-B. Fischer, Dr.-Ing.K.-A. Bode, C. Beuthan. Weimar: F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde, 2012. p. 1125-1131. ISBN: 978-3-00-034075-8.
Detail

DORAZILOVÁ, I.; CHALOUPKA, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Ověřování vlastností betonů s cementem CEM II/A-LL a s popílkem. In 10. konference Technologie Betonu 2012. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA; Ing. Hana Šrůmová, MBA. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 26-31. ISBN: 978-80-87158-31-9.
Detail

DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Možnosti použití green cementů v závislosti na dosažených fyzikálně-mechanických vlastnostech. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2012. Telč: 2012. s. 10-13. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I. Ověřování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými cementy. In Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012. Vlastnil Šrůma. 2012. s. 602-609. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

JAROLÍM, T. VLIV SMĚSNÝCH CEMENTŮ, ZEJMÉNA VÁPENCOVÝCH, NA REOLOGICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH PAST. In Juniorstav 2013, 15. odborná konference. Brno: 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. In 11. konference Technologie betonu 2013. Advanced Materials Research. Jihlava: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 5-12. ISBN: 978-80-87158-33-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

NOVOSAD, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. UTILIZATION OF RAW CONCRETE IN INTERIOR DESIGN. In Civil Engineering and The Concrete Future. Covilha, Portugal: CI-PREMIER PTE LTD, 2013. p. 103-108. ISBN: 978-981-07-6066-3.
Detail

HELA, R.; JAROLÍM, T. Vliv směsných cementů, zejména vápencových, na reologické vlastnosti cementových past. Stavebné hmoty, 2013, roč. 9, č. 3-4, s. 6-8. ISSN: 1336-6041.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I.: PrefaGoldbeck; Ověřená technologie výroby stěnových a stropních dílců s užitím cementu CEM II/A-LL 42,5 R ve výrobně společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. výrobna společnosti GOLDBECK PREFABETON s.r.o.. URL: http://www.prefabeton.cz/?nointro. (ověřená technologie)
Detail

DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.: Prefagolbeck; Stěnový panel o rozměrech 2,5 x 5,0 x 0,12 m vyrobený ve společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. výrobna společnosti GOLDBECK PREFABETON s.r.o.. URL: http://www.prefabeton.cz/?nointro. (prototyp)
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I.: TechCEMII/A-LL42.5; Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. Ověřená technologie výroby CEM II/A-LL 42,5 R v cementárně Prachovice Holcim (Česko) a.s. cementárna Prachovice Holcim (Česko) a.s.. URL: http://www.holcim.cz/. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; VÁLEK, J.; VODIČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.: Q-CM-2013-01; Metodika zkoušení a hodnocení vlastností betonů vyrobených na bázi směsných cementů. Holcim (Česko) a.s. Tovární ul. 296 538 04 Prachovice. URL: http://www.qualiform.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail