Detail projektu

Technologické vlastnosti žárovzdorných jílů v České republice

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Česká republika disponuje bohatými zásobami žárovzdorných jílů, které ovšem nejsou nikterak detailně popsány z pohledu jejich technologických vlastností. Hodnocení se obvykle omezuje na uvedení chemického rozboru a žárovzdornosti. Podstatou navrhovaného projektu je vypracování databáze technologických vlastností a popisu mikrostruktury nejpoužívanějších žárovzdorných jílů a vypálených střepů na bázi těchto jílů.

Označení

FAST-S-10-32

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Adamec Jan, Ing. - spoluřešitel
Nečasová Zdislava, Ing. - spoluřešitel
Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Stezková Simona, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

NEVŘIVOVÁ, L. Mikrostruktura žárovzdorných jílů a pálených lupků z lokality Březinka. In Construmat 2010. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. s. 117-124. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Mineralogické složení žárovzdorných jílů. In CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2011. s. 137-144. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S. Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností. 1. 1. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2012. 184 s. ISBN: 978-80-7204-817-5.
Detail

SOKOLÁŘ, R. THE EFFECT OF SHAPING AND FIRING TECHNOLOGY ON THE PROPERTIES OF CERAMIC TILES BASED ON TWO DIFFERENT KAOLINIC CLAYS. Materiali in tehnologije, 2012, vol. 46, no. 6, p. 689-694. ISSN: 1580-2949.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Characterization of stone sludges for their utilization in ceramic bodies. INTERCERAM, 2011, vol. 60, no. 1, p. 57-62. ISSN: 0020-5214.
Detail