Detail projektu

Vývoj vysokopevnostních betonů s rozptýlenou výztuží

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Vysokopevnostní betony s rozptýlenou výztuží představují skupinu tzv. nových betonů, které mají oproti běžným druhům betonů nadprůměrnou jednu nebo více vlastností. Tyto betony se vyznačují menším dotvarováním, vyšším hydratačním smrštěním a menším smrštěním způsobeným migrací vlhkosti. Mají vysokou trvanlivost, vyšší vodotěsnost a odolnost proti korozi, zejména karbonataci. Uvedené vlastnosti souvisí se změnou pórovité struktury a zvýšením hutnosti v důsledku velmi nízkého vodního součinitele.

Popis anglicky
High-strength concrete reinforced with a dispersed group represents the new concrete, which are compared with conventional types of concrete above the average one or more properties. These concretes are characterized by a reduced creep, high hydration shrinkage and less shrinkage due to moisture migration. They have high durability, high water resistance and corrosion resistance, especially carbonation. The properties associated with the change of porous structure and an increase in density due to the very low coefficient of water.

Klíčová slova
vysokopevnostní beton, vlákna, pevnost v tlaku

Klíčová slova anglicky
HSC, fibres, compressive strength

Označení

FAST-J-10-46

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondráček Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Novosad Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

ONDRÁČEK, M.; NOVOSAD, P.; HELA, R. VÝVOJ RPC S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ ZA POUŽITÍ TUZEMSKÝCH SUROVIN. In 17.betonářské dny 2010, sborník příspěvků. 1. Hradec Králové: ČBS, 2010. s. 391-394. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail