Detail projektu

Výzkum metod zvyšujících bezpečnost sypaných hrází malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Podstata projektu spočívá v řešení bezpečnosti sypaných hrází malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn. Ze všech možných scénářů hydrologických extrémních situací ohrožujících bezpečnost hrází se projekt zabývá porušením přelitím a vysycháním. V případě přelití se jedná: - o výzkum odolnosti vzdušního líce sypaných hrází, - a o výzkum proudění vody po vzdušním líci hrází. V případě vysychání se grantový projekt zabývá stanovením fyzikálních vlastností zemin náchylných k vysychání.

Označení

FAST-S-10-44

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fiala Radek, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Gardavská Zuzana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Pána Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Pařílková Jana, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Vaněk Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠEVČÍK, R. THE PHYSICAL SUBSTANCE OF THE METHOD OF ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY. In EUREKA 2010, Schedule and roceedings. neuv. Brno: VUTIUM, 2010. p. 23-43. ISBN: 978-80-214-4117-0.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PICKA, D.; STRAČÁNEK, P.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; FEJFAROVÁ, M. MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO AND THE EARTH-FILL DIKE NEAR THE MUNICIPALITY OF KOBEŘICE. In EUREKA 2010, Schedule and Proceedings. neuv. Brno: VUTIUM, 2010. p. 134-144. ISBN: 978-80-214-4117-0.
Detail

JANDORA, J.: NEST; NEST. ÚVST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/VST/jandora.j. (software)
Detail