Detail projektu

Vývoj softwaru pro automatizaci laboratorního návrhu asfaltové směsi

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Podstatou předkládaného projektu je vytvoření autorizovaného softwaru pro návrh a posouzení asfaltové směsi. V současné době je v platnosti nová norma ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí, které je navrhovatel projektu autorem. V této normě je mj. uveden postup pro laboratorní návrh asfaltové směsi. Tento postup je v textu normy sice podrobně popsán, ale pro složitost a časovou náročnost výpočtu by podle ohlasů odborné věřejnosti bylo třeba vyvinout software, který by tento postup návrhu nejen zautomatizoval, ale i vyloučil možné chyby při výpočtu.

Označení

FAST-S-10-22

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Zdřálek Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

HÝZL, P. Software pro návrh asfaltových směsí. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 1/2012, s. P2-XIV (P2-XV s.)ISSN: 1801-822X.
Detail