Detail projektu

Systémy bezdrátové internetové komunikace

Období řešení: 01.03.2011 — 30.04.2014

O projektu

Projekt SYWIC je zaměřen na výzkum v oblasti využití informací o stavu přenosového kanálu v aplikační vrstvě. Tento přístup se označuje jako optimalizace napříč vrstvami síťového modelu. Jedním z možných přístupů k takové optimalizaci je řízení parametrů zdrojového kódování a parametrů dopředeného kódového zabezpečení přenášených dat proti chybám v závislosti na informaci o aktuální kvalitě přenosového kanálu poskytované nižšími vrstvami síťového modelu. Systémy využitelné pro komunikaci mezi pohybujícími se objekty mohou využívat různé techniky přenosu a poskytovat různé úrovně bitových rychlostí pro různé cílové aplikace.

Popis anglicky
The proposed project is focused on the research of emerging technologies for advanced communication systems. Since the communication devices comprise the hardware (advanced power-efficient electronic circuits), the software (complex signal processing methods), and the system aspects, all those topics have to be considered when designing communication systems. The planned research is divided into three parts following the working groups of the action IC0803.

Klíčová slova
bezdrátová komunikace, fyzická vrstva, pohybující se objekt

Klíčová slova anglicky
wireless communication, physical layer, moving object

Označení

LD11081

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hanus Stanislav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Fedra Zbyněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klozar Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Kuder Zenon, Ing., MSc - spoluřešitel
Miloš Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Navrátil Petr, Ing. - spoluřešitel
Prokopec Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Štohanzl Milan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.03.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST CZ (2011-2017)

- plně financující (2011-03-01 - 2014-04-30)

Výsledky

BLUMENSTEIN, J.; COLOM IKUNO, J.; PROKOPEC, J.; RUPP, M. Simulating the Long Term Evolution Uplink Physical Layer. In PROCEEDINGS ELMAR-2011. Zadar, HR: 2011. p. 141-144. ISBN: 978-953-7044-12-1.
Detail

KUDER, Z. MIMO-OFDM Algorithms for Enhanced Capacity. In POSTER 2014, 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-01-05499-4.
Detail

ŠTOHANZL, M.; PROKOPEC, J. Car2X a Car2Car komunikace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-1 (1-6 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S.; KEJÍK, P. Bitová chybovost v řídicím kanálu PCFICH systému LTE. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 12, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

SLANINA, M.; KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L.; ŘÍČNÝ, V. Analysis of Temporal Effects in Quality Assessment of High Definition Video. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 63-69. ISSN: 1210-2512.
Detail

KLOZAR, L. Localization System in GSM and GPS Networks. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: LITERA, 2012. p. 14-18. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KLOZAR, L.; PROKOPEC, J. Wireless Network Localization. In Proceedings of the 7th International Conference on Digital Telecommunications, ICDT 2012. Chamonix, France: IARIA, 2012. p. 45-49. ISBN: 978-1-61208-018-5.
Detail

STOŠOVIĆ, S.; DIMITRIJEVIC, B.; FEDRA, Z. Application of Improved Decision Feedback Differential Detection Algorithm at OFDM/MDPSK System. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 2012. p. 123-126. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; ŠIMKO, M.; MARŠÁLEK, R.; FEDRA, Z.; PROKOPEC, J.; RUPP, M. Two Dimensional Signal Spreading in UMTS LTE: Exploiting Time-Frequency Diversity to Increase Throughput. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2012, vol. 2012, no. 68, p. 1-11. ISSN: 0929-6212.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; PROKOPEC, J. Influence of Mobile Network Interfering Products on DVB-T/H Broadcasting Services. In 5th International Conference Wireless Days 2012. Dublin (Ireland): 2012. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-4404-3.
Detail

KLOZAR, L.; PROKOPEC, J.; HANUS, S.; SLANINA, M.; FEDRA, Z. Indoor Channel Modeling Based on Experience with Outdoor Urban Measurement - Multislope Modeling. In IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronics Systems, COMCAS 2011. Tel Aviv, Israel: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4577-1692-8.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S. Analysis of LTE Physical Hybrid ARQ Control Channel. ADV ELECTR COMPUT EN, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 103-106. ISSN: 1582-7445.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S.; SLANINA, M. Analysis and simulation of aperiodically reported signaling in LTE uplink. In 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlin: 2015. p. 647-652. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

ŠTOHANZL, M.; FEDRA, Z.; BOBULA, M. 1 Gbps Ethernet TCP/IP and UDP/IP Header Compression in FPGA. In Proceedings of The Seventh International Conference on Systems and Networks Communications, ICSNC 2012. 2012. p. 136-142. ISBN: 978-1-61208-231-8.
Detail

WAMSER, F.; STAEHLE, D.; PROKOPEC, J.; MAEDER, A.; TRAN-GIA, P. Utilizing Buffered YouTube Playtime for QoE-oriented Scheduling in OFDMA Networks. In Proceedings of the 24th International Teletraffic Congress, ITC 2012. 1. 2012. p. 1-8. ISBN: 978-0-9836283-3-0.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S. Performance Analysis of PCFICH and PDCCH LTE Control Channels. Radioengineering, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 445-451. ISSN: 1210-2512.
Detail

KLOZAR, L.; POLÁK, L.; KALLER, O.; PROKOPEC, J. Effect of Co-Existence Interferences on QoS of HSPA/WCDMA Mobile Networks. In MAREW 2013. 2013. p. 312-316. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S. Performance Analysis of PCFICH and PDCCH LTE Control Channel. In ICDT 2013 The Eighth International Conference on Digital Telecommunications. 1. Venice: IARIA Journal, 2013. p. 32-37. ISBN: 978-1-61208-262-2.
Detail

SLANINA, M.; RIES, M.; VEHKAPERÄ, J. Rate Distortion Performance of H.264/SVC in Full HD with Constant Frame Rate and High Granularity. In ICDT 2013 : The Eighth International Conference on Digital Telecommunications. Venice (Italy): Iaria, 2013. p. 7-13. ISBN: 978-1-61208-030-7.
Detail

ŠTOHANZL, M.; FEDRA, Z. The FPGA Implementation of Dictionary; HW Consumption Versus Latency. In Proceedings of The 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 82-86. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KUDER, Z.; HANUS, S. Different Approaches to Achieving Higher Capacity in MIMO-OFDM Systems. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 3, p. 57-63. ISSN: 1213-1539.
Detail

NAVRÁTIL, P. Bitová chybovost přenosu dat v systému LTE. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 290-294. ISSN: 1213-1539.
Detail

NAVRÁTIL, P. Zabezpečení dat v systémech mobilních komunikací. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014, č. 2, s. 96-99. ISSN: 1213-1539.
Detail

SLANINA, M.; KLOZAR, L.; HANUS, S. Practical Measurement of Data Throughput in LTE Network Depending on Physical Layer Parameters. In 24th International Conference Radioelektronika. Bratislava (Slovakia): IEEE, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

KUDER, Z.; HANUS, S. Implementation of the Multi-Dimensional Graph-Based Soft Iterative Receiver for MIMO-OFDM in Matlab. In Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2014 24rd International Conference. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S.: LTE-UL-CCH; LTE uplink control information simulator. UREL FEKT VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2013/UplinkModelWeb.zip. (software)
Detail

KLOZAR, L.; VÁVRA, T.: vývojový kit UC864G; Řídicí jednotka pro 3G modul. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

ŠTOHANZL, M.; FEDRA, Z.: HW kompresor hlaviček; Kompresor a dekompresor hlaviček pro 1 Gbps Ethernet, implementace pro FPGA. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software. (software)
Detail