Detail projektu

Návrh modulárního experimentálního standu pro analýzu přesnosti polohování posuvových os výrobních strojů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Podstatou řešení projektu je návrh modulární koncepce posuvové osy s kuličkovým šroubem. Moduly standu budou koncipovány tak, aby umožnily měření přesnosti polohování vlivem oteplení šroubu a způsobu odměřování, vliv konstrukčního uspořádání lineární osy s kuličkovým šroubem na její dynamiku a tuhost a stanovení predikce pracovní přesnosti polohování posuvové osy.

Označení

FSI-J-10-39

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Holub Michal, Ing., Dipl.-Ing, Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Dosedla Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Hubík Vladimír, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Michalíček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Opl Miroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Sýkora Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BLECHA, P. IDENTIFICATION OF GEOMETRIC ERRORS OF ROTARY AXES IN MACHINE TOOLS. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Varšava: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. p. 213-217. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

HOLUB, M.; SÝKORA, J. Experimental model for measurement of linear axes of machine tools. In 21st International DAAAM Symposium. Austria 2010: DAAAM International, 2010. p. 923-925. ISBN: 978-3-901509-73-5.
Detail

HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BRADÁČ, F.: GeomRot; Zařízení pro měření geometrických chyb rotačních stolů. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 61669, Brno, Místnost A1/1224. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1022. (funkční vzorek)
Detail

HOLUB, M.; SÝKORA, J.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; MAREK, J.; TŮMA, J.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.: LinOsa; Experimentální měřící zařízení pro měření přesnosti polohování. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232. (funkční vzorek)
Detail

HOLUB, M.; OPL, M.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.: TepSnim; Univerzální software pro měření teplotními senzory. ÚVSSR, FSI VUT, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1008. (software)
Detail

HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; PAVLÍK, J.: GeomM; Sběr a zpracování dat z měření geometrických odchylek. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 61669 BRNO. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
Detail