Detail projektu

Slinování kubických keramických materiálů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Slinování kubických keramických materiálů vykazuje určitá specifika. V poslední době byl opakovaně prokázán pozitivní vliv dvojstupňového slinování kubických keramických materiálů (c-ZrO2, Y2O3, SrTiO3, BaTiO3) na jejich výslednou mikrostrukturu, hexagonální Al2O3 a tetragonální ZrO2 sensitivitu na volbu slinovacího cyklu nevykazoval. Cílem projektu bude popsat a optimalizovat slinování kubického ZrO2 a případnou sensitivitu na volbu slinovacího cyklu vysvětlit pomocí teorie Master Sintering Curve.

Označení

FSI-J-10-35

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

POUCHLÝ, V.; MACA, K. Master Sintering Curve - A Practical Approach to its Construction. Science of Sintering, 2010, vol. 42, no. 1, p. 25-32. ISSN: 0350-820X.
Detail