Detail projektu

Studium tenkých mazacích filmu s využitím 3D optické profilometrie

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt se zabývá in-situ studiem změn topografie povrchů s reálnými nerovnostmi v EHD mazaném kontaktu. Cílem je ověřit použitelnost existujícího modelu, který byl odvozen teoreticky na umělých nerovnostech, na povrchy s reálnými nerovnostmi. Ta je zatím pouze předpokládána a nebyla dosud dostatečně ověřena experimentem. Výsledkem bude porovnání predikce s experimentálními výsledky, na základě kterého bude možno usuzovat o použitelnosti tohoto nástroje pro praktické účely.

Označení

FSI-J-10-34

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

ŠPERKA, P.: AttenPred_PR; Software pro predikci deformací povrchových nerovností v EHD kontaktu za podmínek čistého valení. místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1540. (software)
Detail