Detail projektu

Experimentální výzkum depozice aerosolů v modelu plic

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Předložený projekt bude zaměřen na výzkum depozice částic v realistickém modelu lidských plic, který bude obsahovat dýchací cesty počínaje ústní dutinou až do sedmé generace. Problematika depozice aerosolu se dostává do popředí zájmu vzhledem k rostoucímu počtu onemocnění dýchacího systému a také díky slibným možnostem aplikace terapeutických aerosolů. V rámci projektu bude vytvořen realistický model dýchacích cest, na němž bude provedeno měření depozice gravimetrickou a fluorescenční metodou.

Označení

FSI-J-10-13

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lízal František, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Elcner Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. Numerická simulace proudění v realistickém modelu horních cest dýchacích. In XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 49-52. ISBN: 978-80-248-2244-0.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM DEPOZICE AEROSOLŮ V MODELU PLIC. Sborník FSI Junior konference. Brno: FSI VUT v Brně, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4359-4.
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. NUMERICAL SIMULATION OF AIR FLOW IN REALISTIC MODEL OF HUMAN UPPER AIRWAYS. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2011, vol. LVI, no. 3/2010, p. 55-59. ISSN: 1210-0471.
Detail

ELCNER, J.; FORMAN, M.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Numerical simulation of air flow in a realistic model of the human upper airways. In International conference Experimental Fluid Mechanics 2010 Conference Proceedings Volume 1. Liberec: Technical university of Liberec, 2010. p. 115-119. ISBN: 978-80-7372-670-6.
Detail