Detail projektu

Aplikace pokročilých optických metod

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt je zaměřen na tři oblasti aplikované optiky, které jsou rozvíjeny na ÚFI. Jsou to: 1. Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu pro spektrochemickou analýzu rostliných vzorků s vysokým rozlišením. 2. Využití digitálního holografického mikroskopu pro výzkum dynamiky živé buňky a dokončení vývoje niového multifunkčního mikroskopu. 3. Rozšíření možností měření optických parametrů neuniformních vrstev metodou zobrazovací digitální spektofotometrie. Z ěchto oblastí jsou generována témata disertačních a diplomových prací.

Označení

FSI-S-10-56

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Brillová Kateřina, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Dostál Zbyněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kvasnica Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Liška Miroslav, prof. RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Lošťák Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Malina Radomír, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Novotný Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Ohlídal Miloslav, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Prochazka David, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Slabý Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Týč Matěj, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Uhlířová Hana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Vémola Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Zikmund Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav fyzikálního inženýrství
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

H. NOVÁKOVÁ, M. HOLÁ, J. KAISER, J. KALVODA, V. KANICKÝ. Determination of heavy metals in fish scales. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. 1. 2010. p. 163-167. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

G. Tromba, R. Longo, A. Abrami, F. Arfelli, A. Astolfo, P. Bregant, F. Brun, K. Casarin, V.Chenda, D. Dreossi, M. Hola, J. Kaiser, L. Mancini, R.H. Menk, E. Quai, E. Quaia, L. Rigon, T. Rokvic, N. Sodini, D. Sanabor, E. Schultke, M. Tonutti, A. Vascotto, F. Zanconati, M. Cova, E. Castelli. The SYRMEP Beamline of Elettra: Clinical Mammography and Bio-medical Applications. In AIP Conference Proceedings. 1. Springer, 2010. p. 18-23. ISBN: 978-0-7354-0813-5.
Detail

LIŠKA, M. Lasery - znovuzrození optiky. Výzkum aplikací laserů na VUT v Brně. Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 4-5, s. 229-237. ISSN: 0009-0700.
Detail

NOVOTNÝ, K.; KAISER, J.; HRDLIČKA, A.; MALINA, R.; VÉMOLA, T.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V. Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 4-5, s. 280-285. ISSN: 0009-0700.
Detail

Kryštofová, O.; Babula, P.; Kaiser, J.; Novotný, K.; Zehnálek, J.; Adam, V.; Kizek, R. Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 402-403. ISSN: 1210-3306.
Detail

KRAJCAROVÁ, L.; NOVOTNÝ, K.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I.; PROCHAZKOVÁ, P.; ADAM, V.; MARTIN, M.; KIZEK, R.; KAISER, J. Copper Transport and Accumulation in Spruce Stems (Picea abies (L.) Karsten) Revealed by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 4, p. 4485-4504. ISSN: 1452-3981.
Detail

K. Proksová, H. Nováková, M. Holá, J. Kaiser, V. Kanický, P. Martinec, L. Mancini, G. Tromba, N. Sodini. Synchrotron-radiation hard X-ray microtomography measurements of selected bio-minerals. 2010.
Detail

POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; MALINA, R.: Liquid LIBS sestava; Interakční komora pro měření kapalných vzorků metodou LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail

PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; MALINA, R.: HVR; Jednotka pro nastavení sběrné optiky v sestavě laserové spektroskopie. Laboratoř laserové spektroskopie A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail

LOŠŤÁK, M.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.: Odměřovač-posuvu-větví; Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí. ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results. (funkční vzorek)
Detail

MALINA, R.: Antivibrační deska; Antivibrační deska pro rLIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail