Detail projektu

Akustická diagnostika mechanické převodovky

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Aplikace moderních metod akustické holografie a beamformingu na bezdemontážní diagnostiku převodovek. Záměrem je posunout stávající metodiku pro měření přímo na stroji v pracovním procesu. Tyto metody umožňují lokalizovat zdroje hluku a tím poruchu. Dalším významným doplňkem tradiční vibroakustické diagnostiky bude zapojení akustické emise. Tato je extremně citlivá na sebemenší rázové děje, které generují šířící se trhliny, či chod valivých uložení s jinak nepostřehnutelnými stopami kontaktní únavy.

Označení

FSI-S-10-30

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Hort Filip, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Roupec Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Vlašic František, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.: Kankan; Program pro analýzu zátěžného spektra převodovky. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=104. (software)
Detail