Detail projektu

Výzkum souvislostí a implementace CRM a MO u firem z oblasti letectví

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt se zabývá analýzou vztahů mezi tržní orientací (MO) a řízením vztahů k zákazníkům (CRM) u firem z oblasti letectví v ČR a SR. Aktuálnost tohoto primárního výzkumu je podložena významnými přínosy MO a CRM pro firemní výsledky a tím, že vazbám mezi MO a CRM není věnována sytematická pozornost - jde o projekt, který dosud nebyl řešen. Zvolené firmy jsou významnými tvůrci přidané hodnoty, tvoří tradiční stránku strojírenství ČR a mají ve světě významné kladné renomé. Projekt znamená přínos pro praxi řízení firem i pro teorii marketingu a managementu.

Označení

FP-J-10-3

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V. Connections Between CRM and Market Orientation. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH, 2012, vol. 15, no. 1, p. 55-64. ISSN: 1212-3285.
Detail