Detail projektu

Výzkum na vytvoření metodologie auditu jako nástroje pro řízení marketingové komunikace institucí terciárního vzděláváni

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt je orientován na oblast řízení marketingové komunikace instituci terciárního vzdělávání na úrovni fakult především ekonomického směru. Hlavním cílem bude vypracování metodologie auditu jako nástroje sloužícího k řízení marketingové komunikace fakult ekonomického zaměření. Cílem projektu však také bude evaluace použitelnosti tohoto auditu v rámci fakult jiného zaměření a na závěr v rámci celé vysoké školy jako jednoho organizačního celku. Jako místo výzkumu byl vybrán Jihomoravský kraj v rámci rozvoje tohoto regionu.

Označení

FP-J-10-5

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V. Internal Marketing Communication of Higher Education Institutions. Economics and management-2007, 2011, roč. 2011, č. 16, s. 1316-1322. ISSN: 1822-6515.
Detail