Detail projektu

Mapování účinnosti střídavých elektrických pohonů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Moderní pohony jsou tvořeny měničem a střídavým bezkartáčovým strojem, především asynchronním nebo synchronním s PM na rotoru. Oba stroje se chovají odlišně v oblasti vysokých otáček, tj. v režimu odbuzování. Synchronní stroj nelze odbuzovat, proto má malou účinnost na vysokých otáčkách. U asynchronního stroje je tomu naopak. Podstatou projektu je získání účinnostní mapy pohonů v celém pracovním rozsahu a hledání řídicích algoritmů, které vedou na minimální ztráty ve stroji.

Označení

FEKT-S-10-17

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

KNOBLOCH, J. Simulation Model of the Couple of Linear Motors. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010, Volume 4, Papers Written by Doctoral Students. Brno: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2010. p. 122-126. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

KLÍMA, B.; KNOBLOCH, J.; POCHYLA, M. Intelligent IGBT driver concept for three-phase electric drive diagnostics. In Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electrical Circuits and Systems. Vídeň: IEEE, 2010. p. 217-220. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 1 (Theoretical Analysis). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. p. 120-127. ISBN: 978-1-4244-6391-6.
Detail

VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 2 (Calculation, Simulation and Measurement Results). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. p. 128-132. ISBN: 978-1-4244-6391-6.
Detail

VONDRUŠ, J.; CIPÍN, R. Bifurcation Generator. In IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives. 1. Torremolinos (Málaga), Spain: IEEE, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9843-7.
Detail

KNOBLOCH, J. Hardware Solution of an ABS Simulation Stand. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: VUT v Brně, FEKT a FIT, 2011. p. 259-263. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KADLEC, J. Power charger of lead accumulators. In Proceedings of the 17th conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. 2011. p. 254-258. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KUZDAS, J. POWERFUL TRACTION BATTERY CHARGER USING NEW SEMICONDUCTOR DEVICES. In Proceedings of the 17th Confertence STUDENT EEICT 2010 Volume 3. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 269-273. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; VONDRUŠ, J. Acceleration method of the IM torque-speed characteristics measurement. In IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives. 1. Torremolinos (Málaga), Spain: IEEE, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4244-9843-7.
Detail

KADLEC, J.; PATOČKA, M.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Výkonová nabíječka olověných akumulátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 15, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

KUZDAS, J.; VOREL, P. Rychlonabíječka trakčních akumulátoru s novými polovodičovými prvky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 20, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

OTÝPKA, J.; PATOČKA, M.; CIPÍN, R. Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 17, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

VOREL, P.: výkonová páječka; Výkonová pájecí stanice 450A/500W se spínaným zdrojem. A3/724. (funkční vzorek)
Detail