Detail projektu

Motory pro specifické aplikace

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Elektrické stroje a přístroje zahrnují v sobě komplex elektrických, mechanických a v současné době i elektronických problémů, které je zapotřebí řešit vcelku a prakticky současně.

Označení

FEKT-S-10-10

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Deeb Ramia, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Hvězda Jindřich, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Janda Marcel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kurfűrst Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Skalka Miroslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Šmídková Alena
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

HUSSAIN MOHAMMED, M. Application of genetic algorithms for optimization of parameters of induction motor. In Proceedings of XVI Conference COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING. Poznan: COMPRINT AR, 2011. p. 199-200. ISBN: 978-83-89333-39-1.
Detail

VÍTEK, O.; JANDA, M.; HÁJEK, V. Effects of Eccentricity on External Magnetic Field of Induction Machine. In 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference. Valletta, Malta: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2010. p. 939-943. ISBN: 978-1-4244-5794-6.
Detail

HÁJEK, V.; KUCHYŇKOVÁ, H. New Type of Starters. In XIX International Conference on Electrical Machines, ROME, ITALY, 6-8 September 2010, Proceedings No. RF-003506, pp. 1-7 (CD-rom). 2009901651. Roma, Italy: Universita dell Aquila, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-1-4244-4175-4.
Detail

DEEB, R.; JANDA, M.; SKALKA, M.; AUBRECHT, V. Thermal transient analysis of an Electric Machine Using ANSYS Worbench. In Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: vysoké účení technické v Brně, 2010. p. 10-12. ISBN: 978-80-214-4178-1.
Detail

DEEB, R.; AUBRECHT, V. Heat Transient Analysis of an AC- Synchronous Motor with Permanent Magnets. In Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: Výsoké účení technické v Brně, 2010. p. 20-22. ISBN: 978-80-214-4178-1.
Detail

MACH, M. BIFURCATION IN DIRECT-CURRENT MOTOR DRIVE. In Low Woltage Electrical Machines. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 3-6. ISBN: 978-80-214-4178-1.
Detail

HUZLÍK, R.; HÁJEK, V.; VÍTEK, O.; BAUER, P. Virtual laboratory of DC machine and Automotive electrical engineering. In Proceedings of EPE- PEMC 2010. Skopje, Republic of Macedonia: 2010. p. S5-19 (S5-23 p.)ISBN: 978-1-4244-7854-5.
Detail

HÁJEK, V.; KUCHYŇKOVÁ, H.; VÍTEK, O. NEW TYPE OF AXIAL STARTER. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, vol. 2010, no. 87, p. 59-62. ISSN: 0239-3646.
Detail

HUZLÍK, R.; LAPČÍK, J. MAGNETIC BEARING IN BLOOD PUMP SYSTEMS. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, vol. 2010, no. 88, p. 225-227. ISSN: 0239-3646.
Detail

HUZLÍK, R.; LAPČÍK, J.: DPSČ; Diskový pohon pro srdeční čerpadlo. Laboratoř elektrických strojů UVEE. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail