Detail projektu

Optimální algoritmy paralelního výpočtu waveletové transformace rozsáhlých obrazových dat

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Cílem projektu je zobecnit algoritmy paralelního výpočtu waveletové transformace obrazů, přičemž jejich vstupní parametry jako velikost segmentu, zvolenou sadu waveletových filtrů a hloubku dekompozice bude možné zvolit zcela volně. Zároveň výpočty v jednotlivých blocích budou vzájemně provázány, takže nepříznivé tzv. okrajové jevy (block-effects) budou zcela potlačeny. Využití těchto algoritmů leží ve zvýšení efektivity v oblasti komprimace obrazů.

Označení

FEKT-J-10-8

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Malý Jan, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Průša Zdeněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Sršeň Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

PRŮŠA, Z.; RAJMIC, P.; MALÝ, J. Segmentwise Computation of 2D Forward Discrete Wavelet Transform. In 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING. Baden near Vienna, Austria: ASSZISZTENCIA Congress Bureau, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

RAJMIC, P. Algorithms for Segmentwise Computation of Forward and Inverse Discrete-time Wavelet Transform. Journal of Concrete and Applicable Mathematics, 2010, vol. 8, no. 3, p. 1-15. ISSN: 1548-5390.
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z. Podrobná studie algoritmu pro výpočet waveletové transformace v diskrétním čase. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 113, s. 1-18. ISSN: 1213-1539.
Detail

PRŮŠA, Z.; RAJMIC, P. Parallel Implementation of 2D Forward Discrete Wavelet Transform on multicore CPUs. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 112, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠPIŘÍK, J.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V. Reprezentace signálů: od bází k framům. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 111, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

PRŮŠA, Z.; RAJMIC, P.: SWT2D10; Statická knihovna pro paralelní výpočet 2D diskrétní vlnkové transformace. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/papers/segdtwt2Dv10_win.zip. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/products/segdtwt2d.htm. (software)
Detail