Detail projektu

Studium procesu výpalu keramického střepu na bázi popílkojílové surovinové směsi

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2011

O projektu

Teoretická analýza chování různých druhů elektrárenských popílků (klasické hnědouhelné, resp. černouhelné, fluidní) v popílkojílovém střepu během výpalu. Aplikace druhotných surovin v keramické technologii. Využití nových experimentálních metod k popisu pálicího procesu keramických výrobních směsí.

Popis anglicky
Theoretical analysis of the behavior of different types of fly ash (standard, respectively fluidized) in fly ash - clay body during firing. Application of secondary raw materials in ceramic technology. Use of new experimental methods to describe the firing process of ceramic bodies.

Klíčová slova
keramický střep, termomochanické vlastnosti, popílek, výpal

Klíčová slova anglicky
ceramic body, thermomechanical properties, fly ash, firing

Označení

MEB0810008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- plně financující (2010-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

SOKOLÁŘ, R. Relationship between mechanical strength and Youngs modulus in traditional ceramics. Materiali in tehnologije, 2011, vol. 45, no. 4, p. 375-378. ISSN: 1580-2949.
Detail

ŠTUBŇA, I.; SOKOLÁŘ, R. Use of fly ash in ceramic tiles: elastic properties during firing. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2013, vol. 121, no. 11, p. 925-929. ISSN: 1882-0743.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S. Mechanical properties of ceramic bodies based on calcite waste. Ceramics International, 2012, vol. 38, no. 8, p. 6607-6612. ISSN: 0272-8842.
Detail