Detail projektu

Měření náklonu a úhlové rychlosti ve dvou osách

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Zamýšlený projekt je zaměřen na modernizaci laboratorní výuky měření neelektrických veličin pro bakalářské a magisterské studenty odborných předmětů, které zajišťuje Ústav automatizace a měření (ÚAMT) při FEKT VUT v Brně. Cílem tohoto projektu je vypracování nové laboratorní úlohy Měření náklonu a úhlové rychlosti na dvouosém přípravku v laboratoři měření neelektrických veličin ÚAMT pro výuku v odborných předmětech.

Klíčová slova
měření náklonu, měření úhlové rychlosti, gyroskop, akcelerometr

Označení

2615/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Fialka Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Skula David, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)