Detail projektu

Přenos tepla v kruhových minikanálech

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum přenosu tepla a tlakových ztrát v kanálech o průměru 0,25-3 mm (minikanály) za podmínek vyvíjejícího se a plně vyvinutého laminárního proudění. Pro 12 ks hladkých minikanálů o různých průměrech budou naměřeny hodnoty přenášeného tepelného výkonu a tlakových ztrát pro Reynoldsova čísla z rozsahu 500-3000 za podmínek konstantní teploty stěny kanálu. Na základě naměřených hodnot budou sestavena inženýrská kritéria pro výpočet hodnot Nusseltova čísla a Fanningova třecího faktoru.

Popis anglicky
The project focuses on the research on heat transfer rate and pressure drop in channels with a diameter in range 0,25-3 mm (minichannels) under the conditions of the developing and fully developed laminar flow. Values of heat transfer rate and pressure drops are experimentally determined for the 12 minichannels of different diameters for the Reynolds number in range 500-3000 and constant wall temperature. The correlation for the Nusselt number and the Fanning friction factor will be drawn up from obtained results.

Klíčová slova
minikanál, intenzifikacfe přenosu tepla, přechodová oblast

Klíčová slova anglicky
Minichannel, Heat transfer enhancement, Flow transition

Označení

GPP101/11/P538

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hejčík Jiří, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2013)

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty
- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Heat Transfer and Pressure Drop Measurement in Minichannels. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ASTROUSKI, I. A PCM-water heat exchanger with polymeric hollow fibres for latent heat thermal energy storage: A parametric study of discharging stage. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, vol. 54, no. 4, p. 1285-1295. ISSN: 1429-2955.
Detail

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Single phase heat transfer in minichannels. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

HEJČÍK, J.: MINIBench; Měřicí zařízení pro stanovení termohydraulických charakteristik kruhových minikanálů. FSI VUT v Brně A2/305 a Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail