Detail projektu

Vlastnosti spreje nízkotlakých dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2015

O projektu

Optimalizace geometrie několika typů nízkotlakých dvoumédiových trysek. Komparativní studie trysek s měřením spreje s pmocí PDA pro větší rozsah provozních podmínek a kapalin. Nové informace o mechanismu a účinnosti atomizace, struktuře a stabilitě spreje. Unikátní databáte dat sprejů pro numerické simulace.

Popis anglicky
The project is focused on experimental study od atomization process of the internally mixed twin-fluid atomizers. Geometry of several prospective atomizers will be optimized to acquire fine spray at low atomizing pressure. These atomizers will be fabricated and tested on a cold test bench.

Klíčová slova
Dvoumédiové trysky s vnitřním směšováním, konfigurace trysky, vlastnosti spreje, morfologie spreje, proces rozprašování, mechanismus rozprašování kapalin. účinnost atomizace, nestability sprejů, fázová Dopplerovská anemometrie, porovnávací studie

Klíčová slova anglicky
internally mixes twin-fluid atomizers, atomizer configuration, spray characteristics, atomization process, spray morphology, liquid break-ip mechanism, atomization efficiency, spray unsteadiness, phase Dopples anomometry, comparative study

Označení

GAP101/11/1264

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2014)

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2011-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Prediction of Discharge Coefficient of Internally-Mixed Twin-Fluid Atomizers. In 24 Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, proceedings. 1. Lisbon, Portugal: Instituto superior Tecnico, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-989-20-2410-3.
Detail

MLKVIK, M.; STÄHLE, P.; GAUKEL, V.; ZAREMBA, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Performance of Twin-Fluid Atomizers for Atomization of Viscous Solutions. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. Liberec: EDP Sciences, 2014. p. 366-370. ISSN: 2100-014X.
Detail

ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Spray Structure of a Pressure-Swirl Atomizer for Combustion Applications. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 1. Jičín, Česká Republika: Technical University of Liberec, 2011. p. 99-108. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. PIV Investigation of a Pressure-Swirl Atomizer Spray. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 35-38. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Energy Conversion in Effervescent Atomization. In proceedings of 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Heidelberg, Germany: Heidelberg University, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-88-903712-1-9.
Detail

ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Experimental Investigation on Spray Characteristics of Pressure-Swirl Atomizers for a Small-Sized Jet Engine. In proceedings of 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Heidelberg, Germany: Heidelberg University, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-88-903712-1-9.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Gas-Liquid Interaction in Internally Mixed Twin-Fluid Atomization. Symposium handbook of 23rd International Symposium on Transport Phenomena. Auckland, Nový Zéland: University of Auckland, 2012. p. 173-178.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Spatially and Temporally Resolved Distributions of Liquid in an Effervescent Spray. Atomization and sprays, 2012, vol. 22, no. 7, p. 603-626. ISSN: 1044-5110.
Detail

JEDELSKÝ, J.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JÍCHA, M. Characteristics of droplet motion in effervescent sprays. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Kutná Hora: Technical university of Liberec, 2014. p. 334-339. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Optimization of Pressure-Swirl Atomizer for a Burner Retrofit. Proceedings of the 25th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Chania, Greece: Mediterranean Agronomic Institute of Chania, 2013. p. 1-8.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Energy conversion during effervescent atomization. FUEL, 2013, vol. 111, no. 1, p. 836-844. ISSN: 0016-2361.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Droplet dynamics in internally mixed twin-fluid spray. Sixteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements XVI. La Coruňa, Spain: WIT Press, 2013. p. 1-12.
Detail

JEDELSKÝ, J. Some Aspects of Effervescent Atomization: Experimental Study. Brno: VUT Brno, 2013. p. 1-92.
Detail

ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Comparison of Twin-fluid Atomizers Using a Phase Doppler Analyser. In The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014. AIP conference proceedings. Liptovský Ján, Slovakia: Faculty of Mechanical Engineering University of Žilina, 2014. p. 275-278. ISBN: 978-80-554-0855-2. ISSN: 0094-243X.
Detail

ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. PIV Investigation of a Pressure-Swirl Atomizer Spray. Engineering Mechanics, 2013, vol. 20 (2013), no. 6, p. 459-469. ISSN: 1802-1484.
Detail

MLKVIK, M.; ZAREMBA, M.; JEDELSKÝ, J.; WIGLEY, G. INVESTIGATION OF THE SPRAY GENERATED BY A Y-JET ATOMIZER. In proceedings of 20th international conference Engineering Mechanics 2014. Praha: AVCR, 2014. p. 404-407. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer. APPLIED ENERGY, 2014, vol. 132, no. 1, p. 485-495. ISSN: 0306-2619.
Detail

ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Investigation and comparison of spray characteristics of pressure-swirl atomizers for a small-sized aircraft turbine engine. International journal of heat and mass transfer, 2014, vol. 78, no. 11, p. 892-900. ISSN: 0017-9310.
Detail

ZAREMBA, M.; MLKVIK, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Quantitative and Qualitative Comparison of Internally Mixed Twin-Fluid Atomizers. In ILASS 2014, Proceedings. Bremen, Germany: 2014. p. 1-11. ISBN: 978-3-00-047070-7.
Detail

MLKVIK, M.; STÄHLE, P.; SCHUCHMANN, H.; GAUKEL, V.; JEDELSKÝ, J. INVESTIGATION OF NEAR NOZZLE FLOW OF HIGH VISCOUS LIQUID IN TWIN-FLUID ATOMIZERS. Proceedings of the 25th international symposium on transport phenomena. Krabi, Thailand: KMITL, 2014. p. 1-8.
Detail

ZAREMBA, M.; MLKVIK, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Evaluation of Steadiness and Drop Size Distribution in Sprays Generated by Different Twin-Fluid Atomizers. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Český Krumlov, Czech Republic: EDP Sciences, 2014. s. 757-762. ISSN: 2100-014X.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Droplet dynamics in internally mixed twin-fluid spray. In Advances in Fluid Mechanics X. WIT Transactions on Engineering Sciences. A Coruňa, Spain: WIT Press, 2014. p. 227-238. ISBN: 978-1-84564-791-9. ISSN: 1743-3533.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: sw-11-01-diagramy; Program pro výpočet režimu dvoufázového proudění. FSI VUT v Brně. URL: http://www.energetickeforum.cz/ext/2pf/. (software)
Detail