Detail projektu

Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (hlavní řešitel Mgr. Jitka Poměnková, Ph.D., MZLU Brno)

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2012

O projektu

Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating

Označení

GAP402/11/0570

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Poměnková Jitka, doc. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - nezadáno)
Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (09.04.2010 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2011-01-01 - nezadáno)

Výsledky

POMĚNKOVÁ, J. Vybrané aspekty modelování hospodářského cyklu. vědecké monografie. vědecké monografie. Brno: Konvoj, 2011. 149 s. ISBN: 978-80-7302-161-0.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S.; MARŠÁLEK, R. Comparison of Methodological Approaches to Identify Economic Activity Regularities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 2011 (LIX), no. 7, p. 283-292. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠEBESTA, V.; MARŠÁLEK, R. Error of the signal cyclic component period estimation using AR model. In 2011 19th Telecommunications Forum (TELFOR) Proceedings of papers. 2011. p. 691-694. ISBN: 978-1-4577-1498-6.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; POMĚNKOVÁ, J.; MARŠÁLEK, R. Comparative Study Of Time-Frequency Analysis Approaches With Application To Economic Indicators. In 26th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2012. Digitaldruck Pirrot GmbH Dudweiler, Germany: European council for Modelling and Simulation, 2012. p. 291-297. ISBN: 978-0-9564944-4-3.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; MARŠÁLEK, R. Time and frequency domain in the business cycle structure. Agricultural Economics (AGRICECON), 2012, vol. 2012, no. 7, p. 332-346. ISSN: 0139-570X.
Detail

ŠEBESTA, V.; MARŠÁLEK, R.; POMĚNKOVÁ, J. The Modified Empirical Mode Decomposition method for analysing the cyclical behavior of time series. In Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Alesund, Norway: 2013. p. 288-292. ISBN: 978-0-9564944-6-7.
Detail

KAPOUNEK, S.; POMĚNKOVÁ, J. Liquidity supply and money velocity co-movements in the Eurozone – Time-Frequency Domain Approach. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. 2012 (LX), no. 2, p. 109-116. ISSN: 1211-8516.
Detail

POMĚNKOVÁ, J. Identifikace hospodářského cyklu. Journal of Economics, 2012, roč. 60, č. 9, s. 899-917. ISSN: 0013-3035.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S. The Endogeneity of Optimum Currency Area Criteria in the Context of Financial Crisis: Evidence from Time-Frequency Domain Analysis. Agricultural Economics (AGRICECON), 2013, vol. 58, no. 9, p. 389-395. ISSN: 0139-570X.
Detail

MARŠÁLEK, R.; POMĚNKOVÁ, J.; KAPOUNEK, S. A wavelet-based approach to filter out symmetric macroeconomic shocks. Computational Economics, 2014, vol. 2014 (44), no. 4, p. 477-488. ISSN: 0927-7099.
Detail

KAPOUNEK, S.; POMĚNKOVÁ, J. Zdánlivá synchronnost hospodářských cyklů: analýza dynamické korelace zemí V4. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012 (LX), č. 4, s. 181-188. ISSN: 1211-8516.
Detail