Detail projektu

Vývoj vysokopevnotsních nosných kompozitních konstrukcí pro stavby na bázi epoxidových kompozitních profilů spřažených vysokopevnostním betonem

Období řešení: 01.05.2009 — 30.06.2012

O projektu

Hlavním a konečným cílem projektu je vývoj a využití nových nosných kompozitních prvků pro stavební účely o extrémních pevnostech a to jak v laboratorních a poloprovozních podmínkách, tak zaké in situ. Cílem je vývoj konkurence schopných konstrukčních systémů, které by mohly sloužit jako plnohodnotná náhrada k tradičním konstrukčním systémům založených na spojení betonu a oceli.

Popis anglicky
General and finish aim of project is development and utilization new carrier composite elements for structural system of extreme strength in the laboratory and in situ. The aim is to develop structural systems capabůe of competition, which could be serve as a substitute for the traditional design systems based on the concrete and steel elements.

Klíčová slova
speciální kompozity na bázi cementu; kompozity na bázi polymerní matrice a vláken; konstrukční systémy; pwvnost v ohybu; pevnost v tlaku; houževnatost

Klíčová slova anglicky
special composite on base of cement; composite on base matter and fibres; composite structures; tensile strength; compressive strength

Označení

FR-TI1/387

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lukáš Josef, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.05.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- částečně financující (2009-05-01 - 2012-06-30)

Výsledky

VÁLEK, J.; STAVINOHA, R. Návrh alkalicky aktivovaného materiálu odolného vůči vybraným agresivním vlivům. In CONSTRUMAT 2010, Conference about structural materials. Šveda, Lederová, Struhárová, Kerestúr. Bratislava: Slovak technical University in Bratislava, 2010. s. 164-172. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; MACHÁŇOVÁ, P.; VÁLEK, J.; LUKÁŠ, J.; SITEK, L. Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem. In sborník příspěvků 9. konference se zahraniční účastí Speciální betony 2012. kolektiv autorů. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 144-149. ISBN: 978-80-86604-58-9.
Detail

VÁLEK, J. Výroba kompozitní desky z alkalicky aktivované matrice. In Sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2010. s. 301-301. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv jemných podílů na výsledné charakteristiky ztvrdlých betonů. In VIII. odborná konference MALTOVINY 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3995-5.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J. PROPERTIES OF FIBRE CONCRETE AFTER VARIOUS DEGREES OF HEATLOADING. In Concrete under Severe Conditions, Enviroment and loading. Pedro Castro-Borges, Eric I. Moreno, Koji Sakai, Odd E. Gjorv, Nekumar Banthia. London, UK: Taylor&francis Group, 2010. p. 561-567. ISBN: 978-0-415-59316-8.
Detail

LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Spřažené ocelobetonové konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C80/95 v České republice. Beton TKS, 2009, roč. 9., č. 6, s. 34-38. ISSN: 1213-3116.
Detail

LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní OK s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - nadzemní garáže. Konstrukce, 2009, roč. 8., č. 6, s. 51-52. ISSN: 1213-8762.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. High-speed water jet technology for renovation of concrete structures. cement-wapno-beton, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 268-278. ISSN: 1425-8129.
Detail

LUKÁŠ, J., LUKÁŠ, J., STRAKOŠOVÁ, J. ; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní ocelobetonová konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - Rozhledna Vartovna. Stavebné hmoty, 2010, roč. 6., č. 4-5, s. 12-13. ISSN: 1336-6041.
Detail

HELA, R. Vliv technologie betonu na některé vady. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 245-254. ISSN: 1211-3700.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Ultravysokopevnostní beton pro mostní stavby. Čížkovice: Lafarge Journal a.s., 2010. s. 10-11.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; LUKÁŠ, J. Composite materials for constructions of modern power engineering systems with higher resistance to corrosive enviroment. In Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency. 1. Cyprus: Ektoras Charalambides, 2011. p. 403-412. ISBN: 978-9963-567-02-7.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Možnosti využití FRP kompozitů ve stavebnictví. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Jozef Junák, Nadežda Števulová, Adriana Eštoková, Alena Sičáková. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2011. s. 76-81. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; LÉDL, M. Užití nanotechnologií v cementových kompozitech. In 8. konference speciální betony, sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2011. s. 39-46. ISBN: 978-80-86604-54-1.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Approach to Design of Composition of Current Concrete with Respect to Strength and Static Elasticity Modulus. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 265-267. ISSN: 2010-376X.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D. Study of properties of High Performance Concrete with a focus on High Strength and Self Compacting Concrete. In Proceedings of the fib Congress - 7th European Congress on Concrete Engineering. 1. Hungary: 2011. p. 123-126. ISBN: 978-963-313-036-0.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K. Současný stav poznání problematiky modulu pružnosti modeních druhů betonů. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail