Detail projektu

Vývoj a výzkum komplexních systémů na silikátové bázi s využitím druhotných surovin pro zateplování a sanaci obvodových plášťů budov

Období řešení: 01.04.2009 — 31.12.2012

O projektu

Vývoj komplexních systémů na silikátové bázi pro vnější i vnitřní zateplení nových i stávajících objektů (dodatečné zateplení) s využitím lokálních surovinových zdrojů a druhotných surovin.

Popis anglicky
Development pf complex silicate based insulation systems for internal and external insulation of new and existing buildings (overcladding) using local raw and secondary raw materials.

Klíčová slova
tepelné izolace; zateplovací systémy; silikátové materiály; úspora energie; sanace vlhkosti; Ca-So materiály

Klíčová slova anglicky
Thermal insulation; thermal insulation systems; silicate materials; energy saving+ sanitation of moinsture; Ca-Si materials

Označení

FR-TI1/253

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Stříbný Zdenek, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.04.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- plně financující (2009-04-01 - 2012-12-31)

Výsledky

ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M. Studium tepelně vlhkostních vlastností izolačních materiálů pro vnitřní zateplení. In Construmat 2010 - Conference about structural materials. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 185-189. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. Development of Thermal Insulation Plasters for Insulating and Sanitation of Building Constructions. International Journal of Engineering and Technology, 2013, vol. 5, no. 3, p. 395-397. ISSN: 1793-8236.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. STUDIUM VLASTNOSTÍ KALCIUM SILIKÁTOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ. Zpravodaj WTA CZ, 2009, roč. 2009, č. 3-4, s. 21-23. ISSN: 1213-7308.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Vývoj tepelněizolačních omítek na bázi expandovaného obsidiánu. ERA 21, 2011, roč. 11., č. 01, s. 78-78. ISSN: 1801-089X.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Vývoj pokročilých tepelně izolačních omítek pro historické objekty. Stavebné hmoty, 2010, roč. 6., č. 4-5, s. 44-46. ISSN: 1336-6041.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. The development of thermal insulating plasters for the insulation of historical buildings. In Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency. 1. Cyprus: Ektoras Charalambides, 2011. p. 398-402. ISBN: 978-9963-567-02-7.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. UTILIZATION OF METAKAOLIN AS A REPLACEMENT FOR CEMENT IN THE ULTRA-LIGHTWEIGHT THERMAL-INSULATING PLASTERS. In NON-TRADITIONAL CEMEN & CONCRETE. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 365-371. ISBN: 978-80-214-4301-3.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Utilization of Lightweight Aggregate from Expanded Obsidian for Advanced Thermal Insulating Plasters Production. Advanced Materials Research, 2011, vol. 2011, no. 335-336, p. 1199-1203. ISSN: 1022-6680.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Ispolzovanie metakalolina v kachestve zameny cementa v sverkhlegkikh teploizolyacionnykh shtukaturkakh. Cement and its applications, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 66-69. ISSN: 1607-8837.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Design Procedure Concerning Composition of Composites Containing Gypsum-Free Cement. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 450-451, p. 719-726. ISSN: 1022-6680.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J. Omítkové systémy ve stavebnictví. Brno: ERA Média, s.r.o., 2012. s. 80-82.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí. In ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV. Košice: Technická univerzita Košice, Fakulta stavební, 2012. s. 121-126. ISBN: 978-80-553-0798-5.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. Vývoj lehkých, tepelně izolačních omítek na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. s. 152-155. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M. Vývoj lehkých tepelně izolačních omítek na silikátové bázi. Ostrava: NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., 2012. s. 40-41.
Detail

HELA, R.; KRIVENKO, P.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J. Utilization of non-traditional binders for lightweight thermal insulation mortars and plasters production. In 18. Internationale Baustofftagung, Tagungsbericht - Band 1, Tagungsbericht - Band 2. Weimar: F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde, 2012. p. 2-1018 (2-1025 p.)ISBN: 978-3-00-034075-8.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M. Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí. In 11. Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, zborník z konferencie. 1. košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2011. s. 205-210. ISBN: 978-80-553-0651-3.
Detail

HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; KORJENIC, A. Advanced, Thermal Insulation Materials Suitable for Insulation and Repair of Buildings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 3, p. 54-59. ISSN: 1022-6680.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Tepelnoizolačné omietky na zateplóvanie a sanáciu stavebných konštrukcií. Stavebné materiály, 2012, roč. 6/2012, č. 10, s. 54-55. ISSN: 1336-7617.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. Tepelně izolační omítky k zateplování a sanaci stavebních konstrukcí. Realizace staveb, 2012, roč. VII, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1802-0631.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J.; STŘÍBNÝ, Z.: Omitka SR3; Tepelně izolační omítka na bázi vápenného hydrátu a lehkého kameniva s expandovaným obsidiánem. VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.: Technologie vyroby omitky R3; Technologie výroby staveništních omítek na bázi vápenné kaše a lehkého kameniva z expandovaného obsidiánu určených pro zateplování historických objektů. VUT v Brně. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J.; STŘÍBNÝ, Z.: Kapilarne aktivni zatep. system; Vnitřní kontaktní zateplovací systém na bázi lehkých kalcium silikátových izolačních desek s využitím odpadních surovin. VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: dělené sondy zdivo; dělené pasivní sondy do zdiva. ÚTHS FAST. (prototyp)
Detail