Detail projektu

Zhotovení zařízení potřebných pro zaměření a objemovou kvantifikaci erozních rýh

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Označení

2244 G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sobotková Veronika, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (12.10.2009 - nezadáno)
Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (12.10.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (12.10.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)