Detail projektu

Tři nové laboratorní úlohy do výuky výkonové elektroniky

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

O projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření a modernizaci laboratorní výuky v předmětech výkonové elektroniky, elektrických pohonů a mechatroniky pro magisterský i bakalářský studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a energetika na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky (UVEE) při FEKT a rovněž pro studijní zaměření Mechatronika na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky (UMT) při FSI, na VUT Brno.

Popis anglicky
New laborator work MESURMENT STEP DOWN CONVERTER will be build for teaching in courses Power electronics and Mechatronic, new laborator work measurement FOUR-QVADRRANT CONVERTER AND 1P. CONVERTER for teaching in courses Electrical drives and Power electronic and new laborator work MESUREMENT 3P. CONVERTER for teaching in courses Electrical drives.

Klíčová slova
výkonové spínače, tranzistory IGBT, jednokvadrantový měnič, čtyřkvadrantový měnič, 3f. měnič

Klíčová slova anglicky
power switch, tranzistor IGBT, one-quadrant, converter, four-quadrant converter, 3p. converter

Označení

2364G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - nezadáno)