Detail projektu

Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství (ADVASOFT)

Období řešení: 01.09.2010 — 31.08.2013

O projektu

Inovace bakalářských a magisterských studijních programů se zaměřením na moderní databázové a výpočetní postupy při řešení komplexních úloh ve stavebnictví. Projekt počítá s vytvořením nových studijních materiálů a kurzů v rámci stávajících studijních programů se zaměřením na systémy GIS, hlukovou a emisní analýzu, modelování dopravy a evakuační dynamiky, masivní paralelizaci inženýrských výpočtů a telematické systémy v dopravě.

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Macur Jiří, doc. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.09.2010 - nezadáno)
Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.09.2010 - nezadáno)
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.09.2010 - nezadáno)
Ústav geodézie
- interní (01.09.2010 - nezadáno)
Ústav pozemních komunikací
- interní (01.09.2010 - nezadáno)
Ústav vodních staveb
- interní (01.09.2010 - nezadáno)
Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.09.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)

- plně financující (2010-09-01 - 2013-08-31)