Detail projektu

Kontinuální obrazová analýza povrchu materiálů v průmyslových aplikacích

Období řešení: 01.07.2009 — 30.09.2011

O projektu

Projekt je zaměřen na VaV v oblasti kontinuální obrazové analýzy povrchu materiálů pro různé průmyslové aplikace. Komplexním výstupem bude obecný systém použitelný pro automatickou vizuální kontrolu různých materiálů (dřevo, sklo, pneumatiky) a založený na integraci snímacího systému s průmyslovým robotem tvořícího jednotný pohyblivý celek. Tím bude umožněno kontrolovat i nepohybující se objekty. Obecně bude systém založen na několika softwarových modulech: modul pro interakci robota se snímací kamerou, modul zajištující kontinuální obrazovou analýzu povrchu materiálů (nosná část projektu) a uživatelský modul zjednodušující nastavení celého zařízení. Dané moduly významně urychlí vývoj aplikací zaměřených na automatickou vizuální kontrolu povrchu materiálů řešící různorodé problémy či aspekty strojírenské výroby. Daná oblast je v současné době předmětem intenzivního průmyslového VaV ve světě a představuje významný inovační potenciál. Výstupy projektu budou přihlášeny k ochraně duševního vlastnictví.

Popis anglicky
The project is focused on R&D in the field of continuous image analysis of surface materials for various industrial applications. The comprehensive output of the project deals with a general system that can be applied on automated visual inspection of various materials (wood, glass, tires) and that is based on an integration of visual system with an industrial robots creating one moving unit. This will allow visual inspection even for non-movable objects. In general, the system is based on several modules: a module for robot and camera interaction, a module for continuous image analysis and a user-friendly module. These modules concerns significantly with an accelerated development of applications focused on automated visual inspection of various surface materials. This domain belongs to the current research area in the world and it represents a strong innovative potential. Outputs of the project will be registered to the protection of intellectual property.

Klíčová slova
vizuální kontrola, senzory, automatizace, robotika, výzkum, vývoj

Klíčová slova anglicky
robot vision; machine vision; sensors; automation; robotics; research; development

Označení

FR-TI1/229

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Čihák Petr, Ing.
- hlavní řešitel (01.07.2009 - 30.09.2011)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.07.2009 - 30.09.2011)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- spolupříjemce (01.07.2009 - 04.12.2009)
Blumenbecker Prag s.r.o.
- příjemce (01.07.2009 - 30.09.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- plně financující (2009-07-01 - 2011-09-30)

Výsledky

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: Kontinuální_analýza_1; Experimentální pracoviště pro kontinuální obrazovou analýzu. A1/1231, FSI VUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1143. (funkční vzorek)
Detail

ROTTER, P.; ČIHÁK, P.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: BB_velky_stand; Průmyslový snímací portál pro online detekci vad na povrchu materiálů. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1175. (funkční vzorek)
Detail

POCHYLÝ, A.; SINGULE, V.; KUBELA, T.; ČIHÁK, P.; ŠPALEK, J.; BALOUN, L.: BB_maly_stand; Laboratorní stand pro obrazovou analýzu s 3D kamerou SICK Ranger. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1168. (funkční vzorek)
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: Kontinuální_analýza_2; Experimentální pracoviště pro kontinuální obrazovou analýzu s kamerou umístěnou na robotu. A1/1231, FSI VUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1150. (poloprovoz)
Detail