Detail projektu

Advanced Microwave Components for Satellite Communication Systems

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2012

O projektu

Research focused on new microwave components for satellite communication systems.

Popis česky
Výzkum orientovaný na nové mikrovlnné komponenty pro družicovou komunikaci.

Klíčová slova
substrates, microwave filters, amplifiers, mixers, noise temperature, phase noise

Klíčová slova česky
substráty, mikrovlnné filtry, zesilovače, směšovače, šumová teplota, fázový šum

Označení

GAP102/10/1853

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Kasal Miroslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2010-01-01 - nezadáno)

Výsledky

BARAN, O.; KASAL, M.; VÁGNER, P.; URBANEC, T. Modeling of the Phase Noise Influence in the General M-PSK System. In Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul: 2011. p. 393-398. ISBN: 978-1-4244-9615-0.
Detail

TILLER, J.; KASAL, M. Vstupní část kvadraturního přijímače. Sdělovací technika, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 5-8. ISSN: 0036-9942.
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. A Band Monitor for a CubeSat-type Satellite. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Tribun EU s..r.o., 2011. p. 269-271. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. Experimental Band Monitor for PSAT Satellite. In Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul, Turkey: Turkish Air Force Academy, Istanbul, Turkey, 2011. p. 763-766. ISBN: 978-1-4244-9615-0.
Detail

KASAL, M. Microwave Solid State Power Amplifier Technology. In 13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. p. 173-176. ISBN: 978-1-4673-5513-1.
Detail

ZÁPLATA, F.; KASAL, M. SDR Implementation for DCF77. In Proceedings of Microwave and Radio Electronics Week 2013. 2013. p. 340-345. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

TILLER, J.; KASAL, M. Vstupní část kvadraturního přijímače pro pásmo UHF. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 60, s. 60-1 (60-5 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠPAČEK, J.; KASAL, M. The Model of the Low Rate Telemetry Communication System for Matlab-Simulink. Radioengineering, 2012, vol. 2012(21), no. 2, p. 666-672. ISSN: 1210-2512.
Detail

VÁGNER, P.; URBANEC, T.; KASAL, M. Band-monitoring Payload for a CubeSat Satellite. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 430-435. ISSN: 1210-2512.
Detail

ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Architektury a základní vzorkovací techniky SDR. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 43, s. 43-1 (43-7 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BARAN, O.; KASAL, M.; VÁGNER, P.; URBANEC, T. Phase Noise Impact on BER in Space Communication. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. Sept. 2012, no. 69, p. 1180-1185. ISSN: 2010-376X.
Detail

KASAL, M.: SSPA 10 GHz 20 W; Vykonový zesilovač 10 GHz 20 W. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M.; URBANEC, T.: BRICSAT TX; Vysílač a kontrolér pro experimentální družici. Během testování: laboratoř experimentálních družic UREL Během provozu: experimentální satelit BRICSAT. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.: A-receiver01; Přijímač pro experimentální družici BricSat. lab 822, Purkyňova 118, Brno 61200 během testů, oběžná dráha Země po vypuštění jako součást družice Bricsat. (funkční vzorek)
Detail

KASAL, M.; VÁGNER, P.: feed-L; Special feed for parabolic antenna with circular polarization. UREL - Experimental Satellite Laboratory. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

KASAL, M.; VÁGNER, P.; URBANEC, T.: U-transponder01; Družicový transpondér - monitor. lab 822, Purkyňova 118, Brno 61200 během testů, oběžná dráha Země po vypuštění jako součást družice Psat. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail