Detail projektu

Realizace sestavy pro testování indikátorů poruch

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Cílem projektu je seznámit studenty prezenční a kombinované formy studia s prostředky pro efektivní lokalizaci místa zemního spojení. V současné době mezi tyto prostředky patří populární indikátory poruch, které lze díky své konstrukci a principu činnosti umístit do blízkosti místa poruchy (na stožáry venkovního vedení), čímž se zvýší citlivost při vyhodnocování jednotlivých poruch a také při lokalizaci místa zemního spojení. Indikátory poruch jsou zařízení, která umožňují na základě snímaného elektrického a magnetického pole lokalizovat poruchu uvnitř chráněné sítě. Pro indikaci a následnou lokalizaci poruchy využívají charakteristických změn monitorovaného elektromagnetického signálu. V rámci řešení projektu bude sestrojen model venkovního vn vedení, s jehož pomocí bude možné simulovat elektromagnetické pole reálného vn vedení, to poslouží k ověření principu činnosti indikátorů poruch v laboratorních podmínkách. Model vedení bude napojen na sekundární tester, který poslouží ke generování libovolných transientních signálů. Tímto testerem bude možné simulovat poruchy běžně se vyskytující uvnitř venkovní účinně či neúčinně uzemněné vn sítě. Studenti si v laboratorní výuce budou ověřovat teoretické znalosti přechodových jevů a prakticky se seznámí s prostředky pro indikaci a lokalizaci poruchových jevů.

Označení

1958/G 1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Topolánek David, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (28.04.2009 - nezadáno)
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.04.2009 - nezadáno)
Těžký Jiří, Ing.
- spoluřešitel (28.04.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (28.04.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)