Detail projektu

Paralelní programování pro zpracování signálů a obrazů a jeho začlenění do výuky

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Cílem projektu je inovovat počítačová cvičení do dvou předmětů Grafické a multimediální procesory a Číslicové zpracování signálů. Problematika paralelního a optimalizovaného programování zatím v osnovách obou předmětů chybí a přitom se jedná o velice moderní přístup využívající beze zbytku moderních výpočetních technologií. I v budoucnu se očekává vývoj hardwaru právě ve směru zvyšování počtu výpočetních jednotek. K jejich správnému využití a koordinaci je třeba použít nástroj poskytující vhodnou úroveň abstrakce. V rámci řešení projektu bude využito moderního nástroje Intel Parallel Studio obsahující výkonné knihovny Intel Integrated Performance Primitives, Intel Threading Building Blocks, dále Intel Compiler C++ a nástroje pro testování a ladění paralelních algoritmů.

Označení

3004/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Průša Zdeněk, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - nezadáno)
Malý Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - nezadáno)
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (01.01.2010 - nezadáno)