Detail projektu

Měřící pracoviště pro studium korozních vlastností tenkých vrstev

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt se zabývá tématikou zvýšení znalostí studentů v oblasti tenkých vrstev a měření jejich vlastností pomocí křemenných krystalových mikrovah QCM (Quartz Crystal Microbalance). Technikou QCM lze měřit hmotnostní změny zkoumané vrstvy, čehož se využívá například při technologiích galvanického pokovení a dále při naprašování nebo napařování. Lze takto velmi efektivně sledovat průběh těchto technologických postupů a to v reálném čase. Další možné využití této technologie je v bioaplikacích jako biosensoru. Pracoviště bude sloužit pro výuku v předmětech Výrobní procesy a Materiály pro biomedicíncké aplikace.

Klíčová slova
EQCM, tenké vrstvy, galvanické nanášení

Označení

2377/G 1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Knotek Tomáš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - nezadáno)
Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (27.04.2009 - nezadáno)
Špičák Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (27.04.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (2010-01-01 - nezadáno)