Detail projektu

Inovace předmětu Analogová technika

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Vzhledem k tempu vývoje analogové techniky je důležité, aby studenti povinného bakalářského předmětu "Analogová technika" přednášeného na prezenčním a kombinovaném oboru Teleinformatika ve studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického (VUT) v Brně byli vždy obeznámeni současnými trendy a s aktuálními poznatky o nejnovějších aktivních prvcích, o jejích počítačovém modelování, konstrukcí obvodů či návrhovými metody. Předmět je každoročně navštěvován 190 studenty. V rámci tohoto projektu budou doplněny přednášky tohoto předmětu novými poznatky z oblasti elektronických obvodů. Chceme modernizovat laboratorní výuku, neboť ta je velmi důležitá pro přípravu studentů pro praxi. Laboratorní cvičení, zaměřené na praktické konstruování elektronických obvodů, chceme doplnit o problematiku elektronicky přeladitelných kmitočtových filtrů a napětím řízených oscilátorů pracující v proudovém režimu. Studijní materiály počítačových cvičení chceme doplnit o nové způsoby počítačového modelování obvodů, jež budou následně využity v inovovaných laboratorních úlohách. Učební texty numerických cvičení chceme rozšířit o nové návrhové metody filtrů. Bude vytvořeno samostatné měřící pracoviště a bude doplněno přístrojové a materiální vybavení laboratoře.

Klíčová slova
inovace, aktivní funkční bloky, měřící systém, počítačové modelování, návrhové metody filtrů

Označení

1157/ F1 a - Herencsár

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Herencsár Norbert, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Daněček Vít, Ing.
- spoluřešitel (21.04.2009 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)