Detail projektu

Diagnostika velmi rychlých objektů pro testy bezpečnosti

Období řešení: 01.10.2009 — 31.12.2012

Označení

FR-TI1/368

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (02.03.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (02.03.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO
- částečně financující (2009-03-02 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- částečně financující (2009-03-02 - nezadáno)

Výsledky

FIALA, P.; SZABÓ, Z.; DOHNAL, P. EMHD model used for linear moving objects analysis, application. In Elektro 2010 proceedings. 2010. p. 26-29. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

SZABÓ, Z.; ROUBAL, Z.; BARTUŠEK, K. Filtration Properties of a System for the Measurement of Air Ions. In PIERS 2013 TAIPEI. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2013. p. 159-162. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

FIALA, P.; KADLEC, R.; DREXLER, P. Tuned Periodical Structures in THz Band Applied in Safety Applicatins. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. Cambridge: 2010. p. 1500-1504. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

FIALA, P.; SZABÓ, Z.; BACHOREC, T.; DOHNAL, P. EMHD Model Used for Linear Moving Objects Analysis. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1017-1021. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

FIALA, P.; KADLEC, R.; DREXLER, P.; DOHNAL, P. Tuned Periodical Structures - Model, Experiments in THz Band Applied in Safety Application. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1022-1026. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z. Perfect ballistic measurement EMHD model used for linear moving objects analysis. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. p. 155-158. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

KADLEC, R.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Electromagnetic Wave Propagation in Heterogeneous Structures. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1031-1034. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

KADLEC, R.; KROUTILOVÁ, E.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Propagation of Electromagnetic Wave in Layered Heterogeneous Medium. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1149-1152. ISSN: 1559-9450.
Detail

KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling of Light Sources with R-FEM Method in CFX Environment. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. 2010. p. 424-427. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

SZABÓ, Z.; FRIEDL, M.; SEDLÁČEK, J. A Comparison of the Dynamic Range of FDNR Building Blocks. In PIERS 2013 TAIPEI. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2013. p. 159-162. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

URBAN, R.; FIALA, P.; HANZELKA, M.; MIKULKA, J. Stochastic Models of Electrodynamics and Numerical Models. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. p. 33-37. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

KADLEC, R.; MARCOŇ, P.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Response of Multilayer Materials to Electromagnetic Waves. In PIERS 2013 in Taipei Proceedings. Progress In Electromagnetics. Taipei: 2013. p. 580-583. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

FIALA, P.; HANZELKA, M. STOCHASTIC NUMERICAL MODEL OF ELECTRODYNAMICS, TESTS. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. p. 1-10. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

FIALA, P. ELECTROHYDRODYNAMICS AND RELATIVISTIC THEORY IN ACCURATE NUMERICAL MODELING. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. p. 1-17. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

FIALA, P.; KOŇAS, P.; FRIEDL, M.; KROUTILOVÁ, E.; ŠMÍRA, P. X-ray Diagnostics of Non-homogeneous Material by Means of 2D Plane Transformation. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. 2012. p. 399-404. ISBN: 978-1-934142-20-2.
Detail

FIALA, P.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu. In Sborník příspěvků k semináři konanému u příležitosti Termosanace zvonového pratra hlavní věže Národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně. 1. Opava: Šmíra - print, s.r.o., 2012. s. 58-73. ISBN: 978-80-87427-40-8.
Detail

KADLEC, R.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Electric and Magnetic Components of Waves on the Interface. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 264-267. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Multiple Reflection from Layered Heterogeneous Medium. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 87-90. ISSN: 1559-9450.
Detail

FIALA, P.; FRIEDL, M. Stochastic Models of Electrodynamics. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 92-95. ISSN: 1559-9450.
Detail

FIALA, P. Pulse-powered virtual cathode oscillator. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2011, vol. 18, no. 4, p. 1046-1053. ISSN: 1070-9878.
Detail

FIALA, P.; JANÍČEK, M. Elimination of tanker fire through shock wave interference. In 6th Future security, security research conference, Berlin. Berlin: 2011. p. 168-176. ISBN: 978-3-8396-0295-9.
Detail

FIALA, P.; JANÍČEK, M. Application of special purpose blast sets for personal rescue in a hazardous environment. In 6th Future security, security research conference, Berlin. Berlin: 2011. p. 164-167. ISBN: 978-3-8396-0295-9.
Detail

NEŠPOR, D.; DREXLER, P.: Elektromagnetická cela; Elektromagnetická cela pro testování rezonančních struktur. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektromagneticka-cela-pro-testovani-rezonancnich-struktur. (funkční vzorek)
Detail

ROUBAL, Z.: Přípravky OZ; Přípravky pro měření parametrů OZ. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/pripravky-pro-mereni-parametru-oz. (funkční vzorek)
Detail

ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.: Teplotní termostat; Termostat pro měření pasivních součástek. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/termostat-pro-mereni-pasivnich-soucastek. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.; FRIEDL, M.; KOČÍ, R.; BENEŠ, V.; KOVÁČ, M.: Detektor objektů; Detektor rychle se pohybujících objektů. Prototypa a.s.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/detektor-rychle-se-pohybujicich-objektu. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; HUMAJ, J.; HŮLKA, J.: ROBOT; Robotický podvozek. Prototypa a.s.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/robot-iet2. (funkční vzorek)
Detail

HADINEC, M.: Coilgun; Elektromagnetický lineární pohon jednoduchých tvarových elementů. VUT FEKT UTEE. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektromagneticky-linearni-pohon-jednoduchych-tvarovych-elementu. (funkční vzorek)
Detail

MIKULKA, J.: Čtečka kódu; Čtecí hlava magnetického čárového kódu. UTEE, FEKT, Kolejní 4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/cteci-hlava-magnetickeho-caroveho-kodu. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; FIALA, P.: Obal RTG senzoru; Ochranný obal na RTG detektor. Termosanace s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/ochranny-obal-na-rtg-senzor. (funkční vzorek)
Detail

ROUBAL, Z.: Fázový regulátor; Fázový regulátor výkonu. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/fazovy-regulator-vykonu. (funkční vzorek)
Detail

HADINEC, M.: MSR tester; Přípravek pro měření délky kabelů a poruch metodou MSR. VUT FEKT UTEE. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/pripravek-pro-mereni-delky-kabelu-poruch-metodou-msr. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.: Sada spirálových antén; Sada spirálových antén pro experimentální vývoj metod šumové spektroskopie. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-spiralovych-anten-pro-experimentalni-vyvoj-metod-sumove-spektroskopie. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.; MYŠKA, R.: Impulzní generátor 80 MW; Impulzní výkonový generátor 80 MW. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/impulzni-vykonovy-generator-80-mw. (funkční vzorek)
Detail

MARCOŇ, P.: CB_DC; Modul pro řízení stejnosměrných motorů. VUT v Brně, FEKT, UTEE. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/modul-pro-rizeni-stejnosmernych-motoru. (funkční vzorek)
Detail