Detail projektu

Inteligentní diagnostika elektrických strojů

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2010

Označení

GA102/08/1118

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2008 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.01.2008 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2008-01-01 - nezadáno)

Výsledky

ABOELHASSAN, M.; SKALICKÝ, J. STATE FEEDBACK CONTROL WITH AN OBSERVER AND INTEGRATOR. In XIII Conference Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan University of Technology, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE. Poznan, Poland: 2010. p. 221-222. ISBN: 978-83-89333-19-3.
Detail

MIŠINGER, L. Teflon Added Materials and Its Used in Slide Contact. In XII. Tradiční workshop doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Ostrava: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2664-6.
Detail

HUSSAIN MOHAMMED, M. DESCRPTION PARAMETERS OF INDUCTION MACHINE USING MATLAB. In Sborník celostátní konference EPVE 2008. Brno: CERM, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7204-603-4.
Detail

PAVLÍK, J. Diagnostika točivých elektrických strojů - závislost izolačních odporů na proudu dodávaném měřícím přístrojem. Zlín: Academia centrum UTB, 2010. s. 21-26.
Detail

HUZLÍK, R. COMPARISON OF PMSM AND INDUCTION MACHINE BASED ON GENERALIZED SIZING EQUATION. In Proceedings of the 15th conference Student EEICT 2009 - volume 3. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2009. p. 78-81. ISBN: 978-80-214-3869-9.
Detail

AVILOV, D.; PETROV, P.; VESELKA, F.; MACKO, J. K voprosu o povyšeniii iznosostojkosti ščetok električeskich mašin. Promyšlennaja energetika, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 12-15. ISSN: 0033-1155.
Detail

MINISTR, M.; HAMMER, M. Contribution to On-line Diagnostics of Power Oil Transformers. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2010, vol. 5, no. 1, p. 30-36. ISSN: 1214-7044.
Detail

ŠIMKOVÁ, M.; HAMMER, M. Vybrané metody analýzy plynů v diagnostice výkonových olejových transformátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 65, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIMKOVÁ, M.; HAMMER, M. VYUŽITÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ V DIAGNOSTICE TRANSFORMÁTORŮ. Ostrava: ATD ČR, 2010. s. 386-391.
Detail

LATINA, P.; PAVLÍK, J.; HAMMER, M. Neural networks: Off-Line Diagnostic Tools of High-Voltage Electric Machines. In Recent Advances in mechatronics 2008-2009. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2009. p. 133-137. ISBN: 978-3-642-05021-3.
Detail

AVILOV, D.; VESELKA, F.; MIŠINGER, L. Approaches to Improve the Sliding Contact. In LVEM 2011 proceeding. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

MIŠINGER, L.; VESELKA, F. Possibilities of Using Teflon Added Materials Used in Different Electrical Machines. In LVEM 2011 proceeding. 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

MIŠINGER, L. Practical Industrial Usage of Teflon Added Materials in Slide Contact. In Proceedings of the 17th conference STUDENT EEICT 2011 Volume 2. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 164-166. ISBN: 978-80-214-4272-6.
Detail

MIŠINGER, L. Inovace Trakčního Proudového Sběrače s Využitím Materíálů s Přidaným Teflonem. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 2. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 172-174. ISBN: 978-80-214-4077-7.
Detail

MIŠINGER, L. Praktické Využití Inovace Součástí Elektrických Strojů s Použitím Materiálů s Přidaným Teflonem. In Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 Volume 1. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 86-88. ISBN: 978-80-214-3867-5.
Detail

VESELKA, F.; VUT Brno: Zařízení pro uchycení záchytných destiček pro zjišťování rychlosti opotřebení kartáčů kluzného kontaktu elektrických strojů pomocí měření prachových částic na záchytné destičce. 20631, užitný vzor. Praha (2010)
Detail

HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, V.: Datalogger DS1; DATALOGGER PRO MĚŘENÍ NA ROTUJÍCÍCH ČÁSTECH DS1. VUT, FEKT, UVEE A3-707. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail