Detail projektu

Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2010

Označení

FI-IM5/016

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (14.03.2008 - 23.12.2010)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS

- plně financující (2008-03-14 - 2010-12-30)

Výsledky

NOVOSAD, P. MODERNÍ PROGRESIVNÍ STYLY V UŽITÍ POHLEDOVÉHO BETONU. In 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Zuzana Šrůmová. ČBS Servis, s.r.o., 2010. s. 130-134. ISBN: 978-80-87158-23-4.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Most rychlostní silnice R6 z lehkého betonu. Stavebnictví, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 12-13. ISSN: 1802-2030.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R. Odolnost lehkého betonu v chemicky agresivních prostředí. Beton TKS, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 66-70. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Pohledové zdivo. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. X, s. 64-68. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZACH, J.; HUBERTOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J. POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH UTILIZATION OF NON STATIONARY HOT-WIRE METHOD. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 207-213. ISSN: 1435-4934.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; MATĚJKA, O. PROTIHLUKOVÉ STĚNY LIADUR A JEJICH SCHOPNOST SNIŽOVAT ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ FOTOKATALÝZY. Beton TKS, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 70-73. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. TECHNOLOGIE MONOLITICKÉHO IZOLAČNÍHO BETONU. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 32-35. ISSN: 1213-0311.
Detail

HUBERTOVÁ, M. EXPERIMENTAL STUDY ON THE PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT HIGH PERFORMANCE CONCRETE. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, vol. 2009, no. 11(67), p. 18-30. ISSN: 1561-6886.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Stavby z lehkého pohledového betonu. Stavitel, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 28-29. ISSN: 1210-4825.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Prefabrikované stropní dílce z lehkého betonu Liastrop. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 62-63. ISSN: 1213-0311.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Statický modul pružnosti lehkých konstrukčních betonů. Beton TKS, 2010, roč. desátý, č. 4/2010, s. 50-53. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Prefabrikované stropní dílce z lehkégho betonu Liastrop. Stavebnictví, 2010, roč. desátý, č. 10/10, s. 24-25. ISSN: 1802-2030.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R. www.liastrop.cz. 1. Vintířov: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., 2010.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Složení betonu jako ovlivňující faktor modulu pružnosti betonu. In 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2010. s. 126-129. ISBN: 978-80-87158-23-4.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; ČÍŽEK, P. Preacast elements made of light-weight, self- compacting concrete. CPI - Concrete Plant International, 2011, vol. 2011, no. 3, p. 168-174. ISSN: 1437-9023.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: Varioblok; Prefabrikované dílce Varioblok z lehkého betonu pro opěrné zdi. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. (prototyp)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: Lehký beton pro mosty; Receptura lehkého betonu ve formě transportbetonu určeného pro výstavbu dodatečně předpínaných mostních konstrukcí. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. (prototyp)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.: Prefa stropy z LWSCC; Technologie lehkého samozhutnitelného betonu v prefabrikovaných stropních dílcích. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. URL: http://www.liapor.cz. (ověřená technologie)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: Filigrán z LC; Filigránové stropní desky z lehkého betonu. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. (prototyp)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: Liastrop; Stropní prefabrikované dílce s plným průřezem z lehkého betonu Liastrop. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.. (prototyp)
Detail